Monday, August 29, 2016

Har du råd til at købe hus? - Can You Afford to buy a House?

En af mine venner fortalte, at han gerne ville købe hus, men ikke vidste, om han havde råd til det hus, han gerne ville have. Der er faktisk en god metode til at finde ud af det på:

 1. Gå ud og find området, du gerne vil bo i.
 2. Find så et hus, der er til salg og ligner det, du gerne vil eje og bed ejendomsmægleren om en opstilling, der indkluderer alle årlige udgifter.
 3. Kontakt kommunen og find ud af, hvor meget der skal betales i ejendomsskat og ejendomsværdiafgift, hvis det ikke fremgår af papirerne.
 4. Ring til forsikringsselskabet og bed om et overslag over, hvor meget det vil koste at forsikre ejendommen.
 5. Læg et ekstra beløb af til vedligeholdelse og uforudsete udgifter og husk i den forbindelse øgede udgifter til el, vand og varme, hvis du køber en større bolig, end du har nu
 6. Læg så alle disse tal sammen og del med 12 (måneder).
 7. Tag så differencen mellem den månedlige boligudgift du har nu og den samlede kommende månedlige udgift på det nye hus (som du ikke ejer endnu). 
 8. Nu kommer vi til det: Sæt så differencen i banken hver måned i et år. 

Hvis du kan klare at hensætte den 'øgede' boligudgift i et år uden at forgribe dig på pengene, har du råd til at bo i huset. Hvis ikke - ja, det siger jo så sig selv!

Når du har testet dig selv i et år, har du ikke kun fået viden om, om du kan leve med at undvære de ekstra penge til en nye bolig. Du har også sparet et pænt beløb op til udbetalingen.

Men vent indtil du har til hele udbetalingen. Det er dumme penge at låne, for de skal ofte lånes til en høj rente, og det kan være nok til at vælte budgettet.

God fornøjelse med hus-testen.

Med tak til Lego - With regards to Lego

One of my friends told me, that he wanted to buy a house, but he didn't know, if he could afford the house, he wanted. Acually, there is a very good method to find out:

 1. Go find the location where you want to live.
 2. Find a house for sale, which looks like the one you want to buy, ask the real estate agent for the budget of the house with all expenses included.
 3. Call a insurance company and get an estimate of how much the insurance will cost.
 4. Add an extra amount for maintenance and unexpected expenses and remember that you probably will pay more for water, electricity and heat, if you move to a bigger place, than the one you have now.
 5. Add all these expenses and divide with 12 (months).
 6. Now take the difference between the monthly rent/mortgage you have now and the new one (for the house, you don't own yet).
 7. And now we get to the point: Put this difference into the bank every month for a year.

If you can manage to put side this 'expanded' mortage expence for one year without touching it, then you can afford the house. If not – well, then you know!

When you have made this test for at year, you haven't only gained the knowledge about being able to afford a bigger house expense. You have save quite a nice sum of money for the down payment.

But do wait until you have all the money for the down payment. If you have to borrow, you will have to pay a high interest, enough to make the budget go really tight.

So have fun with the house test.

No comments:

Post a Comment