Wednesday, July 6, 2016

Cykelhjelm - Bike Helmet

Da jeg sagde, at jeg godt vidste, at man ser tåbeligt ud med cykelhjelm, men at jeg bruger den alligevel, sagde største favoritmenneske: Det er jo bare en cykelhjelm! Underforstået: Det er da ligegyldigt.
Så sandt. Det er jo bare en cykelhjelm.

Jeg har nu kendskab til 3 i vennekredsen, der er blevet alvorligt skadet i solo-ulykker. En væltede og ramte kantstenen og har mistet korttidshukommelsen. En har fået kranieskader og har fået opereret en plade ind i tindingen, og den 3. flækkede kindbenet og kanten af kraniet under øjenbrynet! Ved alle ulykkerne sagde lægerne,at det kunne have været undgået, hvis de havde brugt hjelm.

I går kiggede jeg nøje på min cykelhjelm, som heldigvis aldrig har været i brug, og jeg kunne se, at den havde kendt bedre dage. Så nu har jeg en ny og testet cykelhjelm - og fortsætter gladeligt med at se tåbelig ud! For det er jo bare en cykelhjelm.

Den røde er den gamle, og den hvide er den nye!
The red one is the old one, and the white now is new!

When I said, that I knew, at I look silly wearing a bike helmet, but I would do it anyway, the biggest favorite person said: So?! It is just a bike helmet! Meaning: Who cares.
So true. It is just a bike helmet.

Now 3 persons in my circle of friends have been seriously injured i solo accidents. One fell and hit her head on the curb, and she has lost part of her short time memory. The next one also had a scull injury and had a plate operated into the temple, and the third one crushed the cheekbone and had a crack in the bone over the eye brow! In each case the doctors said, that it could have been avoided by wearing a helmet.

Yesterday I took a close look at my helmet, which luckily never has been 'in use', and I could see, that it had known better days. So now I have a totally new and tested helmet - and I am continuing being happy about looking silly. Because it is only a bike helmet.

No comments:

Post a Comment