Wednesday, July 13, 2016

At afhænde Arvestykker - Dealing with Heirlooms

Forleden sagde største favoritmenneske sagde noget tankevækkende:

"Med den lethed som vi bringer ting ind i vores hjem, har jeg ændret indstilling til de ting, som ligger tilbage i min barndom og længere tilbage."

Det er en fantastisk god erkendelse af, at ting er ting. Men somme tider 'ophøjer' vi ting til noget andet. Vi tillægger gamle ting større betydning, end de nogensinde har haft for de mennesker, der har ejet dem. Vi gør ting til symboler for mennesker, vi holder af, og derfor er der mange af os, der hænger ved noget, som egentlig bare skaber pladsproblemer og/eller vedligeholdelse-problemer - og ind imellem irritation.

Vi har fornemmelsen af, at vi bør beskytte disse ting for at 'ære' dem, der ikke er her mere. Derfor er det så svært at skille sig af med Mormors kaffekande, eller hvad det nu kan være.

Men tænk på det på en anden måde. Måske var kaffekanden bare en ting for Mormor. Måske satte Mormor mere pris på, hvad der var i kaffekanden end selve kanden! Måske var det bare en kaffekande, som Mormor og Morfar købte, fordi de havde brug for en kaffekande!

Jeg ønsker at blive husket for at være den, jeg er, frem for at blive husket, når nogen ser min gamle kaffekande!


The biggest favorite person said something thought-provoking the other day:

" Considering the how easy we bring things into our home, I have totally change opinion about the things, which relates to my childhood or further back".

That is a fantastic acknowledgement of, that things are things. But sometimes we 'exalt' thing to something else. We give them bigger meaning, than they ever had for the persons owning them. We make thing into symbols for people, we have cared about, and because of this many of us cling to something, which actually only creates space problems and/or maintenance problems - and sometimes irritation.

We get the feeling, that we have to protect these things to 'honor' the ones, who aren't with us any more. That is why it is so difficult to part with Granny's coffee pot, or what ever it might be.

But maybe the coffee pot only was a coffee pot to Granny. Maybe she cared more about the contents than the pot itself! Maybe it was just a coffee pot, she bought, because she needed one.

I want to be remembered for being, who I am, rather than being remembered when somebody sees my old coffee pot!

No comments:

Post a Comment