Wednesday, May 25, 2016

Vær nysgerrig, lær noget nyt - Be Curious, Learn Something New

At være et lille barn er en konstant udfordring. Alt skal undersøges, alt skal forstås, og det sker uden nogen form for tilbageholdenhed. Børn lærer nye ting hver dag! Mange ting!

Som voksen kræver det en hel del mere end nysgerrighed at kaste sig ud i nye projekter eller at skulle lære noget nyt, fordi man gerne ville kunne det lige med det samme. Det er jo lidt fjollet, at der er noget, man ikke kan. Fordi man er voksen!

Jeg har længe haft planer om at ville lære spansk, og jeg har været på skolebænken, men jeg føler ikke, at jeg kommer ud af stedet. Jeg ved, at jeg mister motivationen, fordi det går så langsomt, for "så tungnem plejer jeg altså ikke at være!". Men det skal altså læres, og så må jeg tage den tid, der skal til.

Min sidste lærer sagde noget klogt: Begynd som en baby. Gør det enkelt. Lad være med at tro, at fordi du er voksen, at du så bare kan tage det hele ind. Faktisk har du store barrierer at kæmpe imod, som et barn ikke har. Fordi barnet ikke opfatter sig selv som langsomt opfattende.

Det kan man lære noget af! Gør som en baby, kast dig ud i det - og så vær vedholdende!... og en ting til: Vær ligeglad med, hvad andre tænker!

Hvad vil du kaste dig ud i?To be a small child is a constant challenge. Everything must be examined, everything has to be understood, and that happens without any kind of restraint. Kids learn new things every day. Many things.

As an adult it demands a bit more than curiosity to jump into new projects or to learn something new, because you want to master it immediately. It is a bit silly, that there is something, which you cannot do. Because you are an adult!

I have had plans about learning Spanish for a long time, and I have been taking classes, but I don't feel, that I am getting anywhere. I know, that I loose the motivation, because my progress is so slow, because 'I am normally not that dense'! But I am going to learn to speak Spanish, so I have to take the time to make that happen.

My last teacher said something smart: Start like a baby. Make it simple. Don't think that because you are an adult, that you just can take it all in. In fact you have big barriers to fight, which a child doesn't have. Because the child doesn't see itself as 'dense'.

Wise words! So make like a baby and take the leap - and be persistent! ... and one thing more: Don't pay attention to what other people think!

What's the leap you are going to take?

No comments:

Post a Comment