Monday, May 23, 2016

Lykken er henne om hjørnet - Happiness is around the Corner

Vi er altid på vej til noget. Vi har altid noget, vi lige skal have gjort. Noget, vi lige skal have overstået. Noget, vi lige skal købe. Noget, vi lige skal opnå... og så bliver vi lykkelige.

Undeligt nok ved vi godt, at det ikke hænger sådan sammen, og alligevel gør vi ikke noget for at ændre det. Jeg siger ikke, at vi skal kvitte jobbet og leve i skoven, men måske kunne vi omprioritere?

For eksempel en lille ting som ikke at checke mails fra chefen om aftenen, men i stedet være sammen med familien og venner. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Men vi kører i det spor, som forventes af os, selvom det ikke er urimeligt at stille krav til vores professionelle liv, som det stiller krav til os. Som Cathie Black, tidl. chairman af Hearst Magazines, skriver i sin bog: "You can love your job, but it doesn't love you back".

Så hold styr på prioriteterne - hvilket er sprogligt forkert. Prioritet iflg. den danske ordbog betyder forrang, og der kan kun være en, der har forrang, så derfor kommer alt andet ind på de efterfølgende pladser.

Det er nu, der gælder. Intet bliver bedre, selvom vi har fået/opnået/gjort, det vi havde planlagt. Livet er så perfekt, som det kan blive - lige nu. Gør det bedste ud af det. Start med at ændre én ting. Det er en god ny begyndelse.We are always on our way to something. We always have something, that we just have to do. Something, that just has to be overcome. Something, we have to buy. Something, we have to achieve... and then we will be happy.

It is strange, but even though that we know, that it doesn't work that way, we don't do anything to change it. I don't say, that you should quit your job and go live in the forest, but maybe your priorities could be changed.

For instance a small thing like not checking mails from the boss at night, but instead be with your family and friends. Not only physically, but also mentally. But we keep on the track expected of us, even though that it is quite reasonable to make demands to our professional life, as it makes demands to us. As Cathie Black, previously chairman of Hearst Magazines, writes in her book: "You can love your job, but it doesn't love you back".

So keep your priorities right - which is a wrong term. Priority means precedence, and only one 'thing' can have precedence, so everything else comes after.

It is the now, which counts. Nothing becomes better, even when we have had/achieved/done the things planned. Life is as perfect, as it can be - right now. Make the best of it. Start changing one thing. That's a great new beginning.


No comments:

Post a Comment