Wednesday, April 6, 2016

Arbejds-disciplin - Work Discipline

Nu da jeg for alvor er startet på den nye bog, har jeg bestemt, at jeg skal sætte min arbejdstid i system.
Jeg har nemlig en vane med, at hvis jeg går i stå, så begynder jeg på noget andet. Så føler jeg, at jeg udnytter tiden. Måske kigger og besvarer jeg nogle mails. Måske noget planlægning om hvornår jeg skal til frisør eller have ordnet mine fødder (en guilty-pleasure ligesom at sove i strøget sengetøj!), at kigge efter, om der er venner, jeg ikke har hørt fra længe eller at læse nyheder.
Men det er en overspringshandling, og nu vil jeg afsætte et bestemt tidsrum hver dag til at arbejde med bogen, og hvis en dags indsats er god, er det godt, og hvis ikke, så må jeg lave det om næste dag. Jeg har læst, at det virker.
Picasso skulle have sagt noget i stil med: Inspiration kommer, mens man arbejder! Og så skal man måske glemme, at John Lennon har sagt: Life is what happens to you, while you're busy making other plans.
Men det skal prøves.

Disciplin med fristelser!
Discipline with temptations!


Now when I actually have started working on my new book, I have decided, that I will schedule a specific period of working during the day.
I have the habit, when I get un-inspired, that I start doing something else. Then I feel that I am using the time with purpose. Maybe I will check and answer e-mails. Make some planning about when to have my hair done, or have a pedicure (one of my guilty pleasures like sleeping in ironed bed linen!), checking if there are friends, whom I haven't heard from for some time, or reading the news.
But it is procrastination, so now I will take a given period every day to work on the book, and if a day's work is good, then it is fine, and if not, then I will redo it the next day. I have read, that it should work.
Picasso should have said something like: Inspiration comes, while you work! And then you have to forget about John Lennon having said: Life is what happens to you, while you're busy making other plans.
But now I will try it!

No comments:

Post a Comment