Tuesday, February 2, 2016

Soveværelset - The Bedroom

Jeg har lige set en video om, hvordan man laver en dekorativ udstilling på sit sengebord! En udstilling bestående af en stabel dekorative bøger (ikke en stabel, som skal sengelæses, det er udelukkende for syns skyld). Ovenpå stablen af bøger skulle der stå en vase med 2 blomster. Gad vide, hvad der sker, når man slår en gang på snooze-knappen?! Der stod også en arkitektlampe og tog plads op (hvorfor ikke en væghængt lampe?). Yderligere skulle der være et personligt 'touch' bestående af 3 gamle flasker i forskellig størrelse og ens favorit-kop! Bordet var totalt fyldt op.

OK Venner - Vil man have et sengebord, der fungerer, eller vil man have en kunstig, værdiløs og støvsamlende udstilling?

I et soveværelse skal der være en seng, et sengebord, et klædeskab og/eller kommode, godt lys at læse ved og orden i skabe og skuffer. Og selvfølgelig kan du sætte personligt præg på rummet, men gør det enkelt. Det er det smukkeste og letteste.

På et sengebord skal der være plads til et vækkeur og de fornødenheder, som man har brug for, når man lægger dig til at sove, og når man vågner op. Ikke andet! Så tjener sengebordet sit formål, og man slipper for en større rengøring.

Om der skal være tv i soveværelset vil sikkert kunne skabe en del debat, men for min del er det helt udelukket. Soveværelset er det sted jeg sover og der, hvor jeg klæder mig om. For mig hører tv sammen med at være i vågen tilstand, og det foregår i stuen.

Soveværelset kan også være det sted, hvor man anbringer en kontorplads. I disse dage, for de fleste af os har en laptop, kan det sagtens lade sig gøre at arbejde i køkken eller stue, men hvis en stationær arbejdsplads er nødvendig, og soveværelset er det eneste sted, hvor den kan være, så sørg for afskærmet pladsen så meget som muligt, så man ikke ligger og kan se det arbejde, der venter. Det stresser for meget lige før sengetid.

I et soveværelse er der meget støv fra sengetøj og omklædning, så gem ikke en masse ting under sengen, for det gør det besværligt at gøre rent, og så får man det ofte ikke gjort. Hold pladsen fri. Det giver også en god luftcirkulation under sengen, som er generelt godt for klimaet i værelset. Og luft ud! Hver morgen 5-10 min. Det er nemlig også et værelse med en masse fugt fra kropsvarme og varme senge.

Jeg kan garanteres, at det kan føles!

Så hvis klædeskabet er ryddet nu for alt overskydende tøj, sengetøj, håndklæder m.m., skulle det være en smal sag at indrette soveværelset!

Mit eneste ikke-hvide sæt sengetøj, men det næste bliver helt hvidt igen!
My only not-white set of bed linen, but the next one is going to be totally white again!

I have just seen a video about, how to make a decortive display on your bedside table! A display with a stack of decorative books (old looking – and not to read, only for the looks). On top of the books should be a vase with 2 flowers. I wonder what is going to happen, when you hit the snooze botton!? There was a table lamp taking up space (why not a wall hung lamp?). Furthermore you should add a personal 'touch', which here were 3 old bottles in different sizes, and then you should top the whole display with your favorite cup! The table was totally filled.

OK Friends – Do you want a bedside table, which has function, or do you want a fake, worthless, dust collecting exhibition?

In a bedroom would be a bed, at bedside table, a closet and/or a dresser, a good lamp and order on shelves and in drawers. And of course you can put a personal touch to the room, but make it simple. Beautiful and easy to cope with.

On the bedside table should be space for your alarm clock and what you might need, when you go to bed, and when you wake up. No more than that. Then the table serves it's purpose, and you will not have to do more cleaning than necessary.

If you should have TV in the room can probably can be discussed, but for my part it is out or the question. I sleep, and I get dressed there. For me TV is all about being awake, and at my place that is in the living room.

The bedroom can be the place, where you have a work desk. In these day when most people have a laptop, you can easily work in the kitchen or the living room, but if a permanent workplace is necessary, and the bedroom is the only place it can be, then try to hide it, so you don't lay in bed watching the work waiting. It stresses too much before going to sleep.

There is a lot of dust in a bedroom from the bed linen and getting dressed, so keep it simple, so cleaning is made easy. Don't hide a lot of things under the bed, because it makes it more difficult, and then you might not get it done so often. Keep that space free. It gives a good air circulation under the bed, and it makes the climate in the room better in general. Also open doors and windows 5-10 minutes every day, as there is a lot of moisture from the warm beds.

I can guarantee that you can feel it!

So if your closet is cleaned out now for excessive clothes, bed linen, towels etc. it should be easy to decorate the bedroom!


No comments:

Post a Comment