Saturday, January 30, 2016

Udsalg, drop dem! - Sales, Don't Go!

I dag var jeg nede i det lokale shoppingcenter, og der var udsalg. Igen-igen! Før jul var der Black Friday, til jul var der udsalg, og nu udsalg igen her i slutningen af januar. Det vil sige, udsalg hver måned! Hvis det ikke er forbruger-vanvid, så ved jeg ikke, hvad det er!

Gør det ikke.

Et godt tilbud er kun et godt køb, hvis du har brug for det*

Lad os være helt ærlige. Når en ny sæson kommer, føler vi ofte, at vi har lyst til at købe noget nyt. Måske er der kommet en ny trend, som vi godt kan lide. Måske har vi forandret facon eller måske af en helt anden grund.

Så hvis du ser noget, her til foråret, som du virkelig ønsker dig og HAR BRUG FOR, så er mit råd – som sagt i går! - køb det!

Grund nr. 1: Du kan ikke regne med at finde det til udsalget senere.
Grund nr. 2: Hvis du senere går på udsalg, køber du så noget andet i stedet, som du ikke bliver så glad for, som hvis du havde købt den 'rigtige' ting.
Grund nr. 3: Du skal generelt holde dig fra udsalg, fordi det får dig til at købe ting, udelukkende fordi det virker som et godt tilbud – se ovenfor*

Udsalg er det, som forretningerne ikke har kunnet få dig til at købe til fuld pris – fordi du faktisk ikke havde brug for det. Og du har heller ikke brug for det nu, fordi du kan få det til den halve pris!

Generelt – gå ikke i butikker, hvis du ikke har planlagt, hvad du skal købe. At 'ose' kan være sjovt, men normalt betyder det bare penge ud af pungen, og de ting, du ikke har set, har du ingen behov for.

Benjamin Franklin: The bitterness of pour quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.


Today I was down in the local shopping center, and there was sales going on. Yet again! Before Christmas there was Black Friday, at Christmas there were sales, and now again at the end of January. Actually sales every month! If this isn't consumer craze, then I don't know, what it is!

Don't do it! 

Because a good offer is only a good purchase, if you need it*

Let's be honest. When a new season comes, we often feel, that we need something new. Maybe there is a new trend, which we really like. Maybe we have changed appearance or for some other reason.

If you see something this Spring, which you really want AND NEED, then my advise is – as said yesterday – buy it!

Reason no. 1: If you wait for the sale, you might not get it.
Reason no. 2: If you are at the sale, you buy something else, which will not make you as happy as the 'real' thing.
Reason no. 3: In general stay away from sales. It makes you buy something, because things looks likes bargains – see above*

Sales are all about the stuff, which the shops haven't been able to sell you at the full price – because you actually didn't need them. And you still don't need them now, when they are only half price!

In general – don't go shopping, if you haven't planned, exactly what to buy. To 'browse' can be fun, but normally it just means money out of your purse, and you have no longings for the things, you haven't seen.

Benjamin Franklin: The bitterness of pour quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.


No comments:

Post a Comment