Thursday, January 28, 2016

Klar til en minimalist garderobe? - Ready for a Minimalist Wardrobe?

Er du klar til at bygge en minimalist-garderobe, der dækker alle dine behov?

Før man begynder at rydde op i sit tøj, skal man kigge på, hvilket liv man lever. Både på arbejde og privat. Måske kan du bruge dit tøj begge steder. Måske skal du være lidt mere formel på arbejde. Hvis du skal være formel, kan det være en fordel at sammensætte en 'uniform'. Nogle sæt tøj, der kan kombineres på kryds og tværs, som kun bruges på arbejde.

Næste spørgsmål er, om du er til sneakers eller stiletter. De fleste er vel lidt af hver, men hvis du er en sporty type, behøver du ikke 10 par stilletter og omvendt. Vær rationel.

En tidligere kollega havde sorteret sit tøj på en måde, jeg ikke har mødt før – eller siden. Men den er effektiv og interessant. På 6 bøjler hang en bh med tilhørende trusser (om vinteren også strømper), en nederdel eller bukser, en bluse og yderst en cardigan eller en jakke. På 3 bøjler hang et sæt undertøj, jeans og sweater eller t-shirt og på den sidste hang hendes sportstøj. I en dragtpose hang en habit af finere karat og en pæn kjole, og i bunden af posen lå tilhørende sko. Hvis der var bælter, tørklæder eller andre accessories hang de også på bøjlen. Dertil havde hun en jakke og en frakke til sommer og det samme til vinteren.

Hele garderoben var holdt i farver, der matchede, så hvis hun ville, kunne hun bytte rundt. Men det gjorde hun sjældent! Systemet gav hende total frihed fra at skulle bruge tid på at bestemme sig om morgenen. Hun havde bestemt sig én gang for alle og var en af de mest gennemførte og velklædte kvinder, jeg har mødt.

En hel garderobe på 10 bøjler! Der er mange måder at gøre det på. Find den, der er rigtig for dig.

Men uanset hvad du gør, er det er altid godt at tænke i sæt. Hvis man ikke køber et helt sæt, (en overdel og en underdel), men kun en del, skal man kun købe en ting, hvis den matcher mindst 3 stykker tøj, som man allerede har i garderoben.

Sko! For mange kvinder er sko og tasker meget vigtige, og disse ting kan da også sætte prikken over i'et på ens garderobe i højere grad end meget andet. Men hvis du har rigtig mange sko, så er der med garanti også mange par, som du aldrig bruger. Fejlkøb er almindeligt. Det er svært at prøve sko og finde ud af, om man kan gå i dem i løbet af en gåtur frem og tilbage på skoforretningens bløde tæppe, og efter en gang ude på fliserne kan de ikke byttes. Så somme tider må man (meget nødigt) erkende, at man ikke kan holde ud af have dem på.

Jeg har lige givet et par skønne Marc Jacobs ballarina-sko videre til Røde Kors. Jeg kunne ikke holde dem på fødderne, da jeg havde haft dem på 2 gange. Jeg gik og slubrede rundt i dem med krummede tæer. Så de røg ud! For sko tager fantastisk meget plads op!

Sorter med hård hånd og glæd dig over de sko, som dine fødder har det godt i. Så næste gang du køber sko, så brug både følelserne i dit hjerte og i dine fødder. Man bliver grim i ansigtet af sko, der klemmer og gør ondt!

Nu kommer jeg med noget, som måske ikke lyder rigtigt, når jeg hele tiden taler om at spilde penge! Men altså... Hvis du ser den rigtige ting til din garderobe, og du har pengene, så køb! Lad være med at vente til udsalget, for så kan du sikkert ikke få præcis den ting, og så køber du måske noget, der ligner, som du ikke bliver glad for. Så køb, mens tingene er der!

Du vil spare penge andre steder, når du ikke shopper så meget, og så er du også fri for at løbe rundt og ose på udsalg og måske komme til at købe noget, bare fordi et er der!

Jeg er blevet spurgt, hvor mange stykker tøj jeg har i min garderobe, og det går jeg faktisk ikke så meget op i, men jeg ved, at mange minimalister tæller deres ting og vil have et bestemt antal. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Jeg kan overskue min garderobe med et blik, og jeg kan godt lide, at den er 'komprimeret'.

Jeg pakker min tøj ind og ud hver sæson, selvom der er meget (bl.a. toppe) som er helårstøj. Det gør jeg, fordi jeg ikke føler, at jeg har et realistisk syn på det tøj, jeg bruger nu. Men når jeg pakker det ud igen, kan jeg se det med friske øjne, og jeg er ofte blevet overrasket over, hvor slidt en sweater eller en cardigan er blevet. Eller hvor dårlig et par bukser sidder! (Måske fordi jeg forandrer facon, men det er jo lige meget). Det holder også 'bestanden' af tøj nede.

Jeg lever et praktisk liv, hvor jeg går og cykler meget, så jeg føler mig bedst tilpas i bukser, og jeg går mest i flade sko.

Men her kommer det:
 • Jeans: 2 par sorte, 1 par grå, 3 par blå
 • Bukser: 2 par sorte, 1 par grå
 • Skjorter: 1 blå, i hvid
 • Cardigans: 1 blå, 1 sort, 1 grå melange
 • Sweaters: 1 natur, 1 blå, 1 stribet, 1 mørk grå
 • T-shirts: 5 stk. - blå, hvid, sort, grå
 • Toppe uden ærmer: 10 i forskellige farver, som jeg bruger som undertøj, under en cardigan, under en jakke til fest
 • Sko: Her i vinter – 1 par korte sorte pæne støvler. 1 par solide sorte sneakers, 1 par sne-støvler.
 • Fest: En sort silkehabit, som jeg bruger med top, t-shirt eller skjorte under.
 • Undertøj: 10 bh'er og 20 par trusser (en svaghed!)
 • Frakker: 1 grå til lidt pænere brug, 1 sort til daglig.
 • Tasker:
  1 sort crossbody, 1 sort stor (til laptop m.m.), 1 lys crossbody, 1 brun tote
  3 små festtasker, 1 sort, en turkisblå, begge crossbody, 1 brun vintage clutch
  1 syv-dages kuffert og et nylon-net, som ikke vejer noget, men kan indeholdeindeholde de ting, som man vil have med sig (hvis kufferten skulle blive væk!). Jeg er blevet god til at rejse let.
 • 2 sæt sportstøj
 • - og jeg er så dårlig til at bruge accessories. Jeg bruger kun tørklæder for at holde kulden ude, og jeg bruger aldrig bælter. Men jeg har nogle yndlingssmykker, som jeg bruger hver dag, og så veksler jeg med mine øreringe. Jeg har 4 par til fest og 5 til hverdag.
Det er vist det! Nu kommer jeg i tanker om, at jeg har en hue, et halstørklæde og handsker, og jeg har også en bumbag – som er den, jeg altid har med til nøgler, telefon, læbepomade og pung. Jeg er samtidig sikker på, at der sikkert er ting, som jeg har glemt, men det må I tilgive mig! Men I er velkomne til at stille spørgsmål.

Vær klar til i morgen. Så rydder vi ud i klædeskabet (-skabene) og kommoden (kommoderne)!

 Kassen øverst til venstre indholder mit sommertøj -
The box on top of the closet contains all my summer clothes.

Mit undertøj - My underwear

Are you ready for building a minimalist wardrobe, which covers all your needs?

Before you start cleaning out in your clothes, you should take a look of what kind of life you live. Both work wise as well as privately. Maybe you can use your clothes both places. Maybe you have to be a bit more formal at work. If you have to be formal, it is a good idea to build a 'uniform'. Three – four sets of clothes which can be combined in many ways, and then only use that at work.

Next question is, if you are a sneakers-person or you love heals. Most of us are a bit of both, buy if you are a sporty type, you don't need 10 pairs of Manolos or vice versa. Be rational.

A colleague, I used to work with, had sorted her clothes in a way, I have never seen before – or after. But it is effective and interesting. She had 6 hangers were a bra and panties were hanging (during winter also stockings), a skirt or pants, a blouse/shirt and a cardigan or a jacket. On 3 hangers also underwear, then jeans and a sweater or a t-shirt, and on the last hanger her sports wear. In an garment bag she had a suit and a little black dress for parties, and in the bottom of the bag were the shoes. If there was any accessories to any of the outfits, they were on the hangers, too. And to finish a coat and a jacket for summer as well as for winter.

All of it were in colors, which she could combine and match, the way she wanted. But she rarely did that! The system gave her total freedom from using time for deciding, what she wanted to wear every day. She had decided once and for all, and was one of the most completed and well dressed women, I have ever met.

A whole wardrobe on 10 hangers! But there are many ways to do it. Find the one, which is right for you.

But no matter what you do, it is always wise to think in sets. If you don't buy a set (a top and a skirt/pair of pants) but only one piece, you must buy something, which will match at least 3 pieces, which already is in the wardrobe.

Shoes! For many women shoes and bags are very important, and these items can really make the most casual outfit become special. But if you have many shoes, I will bet, that you also have many shoes, which you never use. Sometimes we make mistakes. It is difficult to try on shoes and find out, if you can walk in them, when you are walking on the soft carpet in the shoe shop, and after one walk on the pavement you cannot return them. Sometimes you have to accept (weather you like it or not) that you simply cannot wear them.

I have just given a pair of really pretty Marc Jacobs ballerinas to the Red Cross shop. I couldn't keep them on, when I had worn them twice. They slipped off all the time, and I was walking with curved toes. So they went. Because shoes take up a lot of space!

So sort ruthlessly and enjoy the shoes, your feet feel good with. And the next time you buy shoes use both the feelings in your heart and in your feet. You get an ugly expression in your face wearing shoes which hurt!

Now I am going to say something, which might not sound right, since I all the time talk about not wasting money! But... if you see the 'right' thing for your wardrobe, and you have the money, buy it! Don't wait for the sales, because you risk that the 'right' thing is gone, and then you buy something, which looks like it, but you will regret it. So buy now!

You will save the money else where, when you don't shop so much, and you will not have to spend time on sales, where you might 'by accident' buy something, just because it is there.

I have been asked, how I have put together my wardrobe, but I don't really pay much attention, even though I know that lots of minimalist count their things and want a certain number of items. For me that isn't necessary. I can take one look and see everything, and I like that it is 'compressed'.

I put my clothes away after every season, even though a lot of the items are all season things (like tops). I do that, because I don't feel, that I have a realistic look on the clothes, which I am wearing the same season. But when I unpack next year, I look at it wit fresh eyes, and I am often surprised, how worn a cardigan is, or how bad a pair of pants fit me! (Maybe because I have changed body shape, but never the less!). The method also keeps the number of pieces down.

I live a practical life. I walk and bike a lot, so I feel best wearing jeans/pants, and I wear flat shoes.

But here it is:
 • Jeans: 2 pairs of black, 1 pair of grey, 3 pairs of blue
 • Pants: 2 pairs of black, 1 pair grey
 • Shirts: 1 blue, 1 white
 • Cardigans: 1 blue, 1 black, 1 grey melange
 • Sweaters: 1 off white, 1 blue, 1 with stripes, 1 dark grey
 • T-shirts: 5 – blue, white, black, grey
 • Tops without sleeves: 10 in different colors, which I use as underwear, under a cardigan or under a jacket as party wear.
 • Shoes: During winter – 1 pair of short nice boots, 1 pair of solid sneakers, 1 pair of boot for snow.
 • Party: A silk suit, which I use with a top or a shirt under.
 • Underwear: 10 bras and 20 pairs of pants (my weakness!)
 • Coats: 1 light grey for nicer occasions, 1 black for daily use.
 • Bags:
  1 black crossbody, 1 big black (for a laptop etc.), 1 off white crossbody, 1 brown tote
  3 small party bags, 1 black, 1 turquoise blue, both crossbodys, 1 brown vintage clutch
  1 seven-days suitcase and a big nylon tote, which doesn't weigh anything, but can contain the things, you need on an airplane (if you suitcase goes missing!). I have become good at travelling light.
 • 2 sets of sport outfits
 • - and I am not the best at using accessories. I only wear scarfs to keep out the cold, and never belts, but I have some favorite jewelry, which I use every day, but I change my ear rings. I have 4 pairs for party occasions and 5 for everyday life.
And I think that this is everything. But of course now I remember, that I have a winter hat, a scarf and a pair of gloves, and my bumbag, which contains my keys, phone, lip balm and wallet. I wear that every day. It is like not carrying a bag! And I am sure that there is something, which I have forgotten. But you will have to forgive me for that. But you are welcome to ask questions.

And tomorrow – Then we clean the closet(s) and the dresser(s)!

No comments:

Post a Comment