Monday, November 2, 2015

Overforbrug - Excess Consumption

I lørdags åbnede et nyt shoppingcenter i den by, jeg bor i. Mega-stort! Og mega-grimt! Faktisk så grimt, at det skulle forbydes at bygge noget så visionsløst! En sort/grå beton-bunker.
Der bor ca. 28.100 mennesker i byen, og jeg læste i avisen, at man forventede, at der ville komme 100.000 kunder første dag, så Hjemmeværnet var på pletten sammen med politiet for at undgå for store trafikale problemer.
Jeg ved ikke, hvordan det har set ud i løbet af dagen, for jeg holdt mig væk indtil kl. ca. 19.30, hvor jeg cyklede forbi. Der var stadig en 30 meter lang kø uden for en stor elektronikforretning, og der kom mennesker med indkøbsvogne fyldt til randen. Flere vogne pr. familie.
Jeg forstår godt, at man gerne vil have gode tilbud. Jeg forstår godt, at man gerne vil spare penge. Men jeg tvivler på, om hovedparten af kunderne har sparet noget, når det kommer til stykket. Mange har sikkert købt væsentlig mere, end de havde tænkt sig, da de tog hjemme fra. For sådan fungerer 'god' markedsføring'. Vi falder for gode tilbud. De har måske også købt noget andet end det, de havde tænkt sig, når tilbuddene viste sig at være udsolgte. Og ting, som de reelt ikke har brug for.
Forbrug burde starte med forstavelsen 'over-'(forbrug).
Saturday a new shopping center opened in the city I live in. Giga-big! And giga-ugly! Actually so ugly that it should be forbidden to build anything with so little sense for vision. It is a grey/black concrete bunker.
Approx. 28.100 people live in my city, and it was expected that 100.000 customers would come the first day, so the home guard and the police were there to prevent to much traffic chaos.
I don't know, how it looked earlier in the day, but I biked by at 7.30 at night, and there was still a 30 meter long queue outside a big shop with electronics, and lots of people with big shopping carts filled to the top. Several carts per family.
I understand that you want a good bargain. I understand that you want to save money. But I doubt, whether most people have saved anything at all. Many has probably bought a lot more than they had anticipated, before they left home. Because that is how 'good advertising' works. They might also have bought something different from their original intention, when the offers were gone. And things, which they don't need at all.
Consumption should start with the prefix 'over-'(consumption).


No comments:

Post a Comment