Thursday, July 23, 2015

Forbrugertanker - Consumer Thoughts

Ting gør noget ved os.
Vi bliver fristede til at købe dem - uden nødvendigvis at have brug for dem.
Vi bruger eller opbevarer dem - ofte mere det sidste end det første.
Vi bruger tid på at passe dem - eller flytter bare rundt med dem.
Det er så vigtigt, at vi tænker os om, før vi køber. Tænker på, om vi virkelig behøver det, der nu frister. Tænker på, hvor vi skal opbevare det, så det ikke bare æder plads op. Og så også tænker på om pengene ikke kunne bruges bedre.
Tænk først - køb senere. Du har sikkert ikke brug for det, der falder dig i øjene.


Stuff does something to us.
We get tempted to buy things - without necessarily being in need of them.
We use or store them - more often store than use.
We spend time taking care of them - or just move them around.
It is so important that we think, before we buy. Thing about if we really need the stuff, which is so tempting. Think about where we will store them, so they don't just take space in our homes. And also thing about if the money couldn't have been spent better.
Think first - buy later. You probably don't need the things you are spotting.

No comments:

Post a Comment