Monday, February 9, 2015

Mission Tigerhale - Mission Tiger's Tail

Denne lille tiger mangler sin hale! Den er blevet 'væt' (= væk). Stort, stort drama for mindste favoritmenneske. Så det skal der gøres noget ved, før han skal slå katten af tønden på søndag.


This little tiger has lost his tail. It has been 'dost' (= lost). Big, big drama for the smallest favorite person. So something has to be done about it, before he is going to - this is direct translation! - beat the cat of the barrel, which is a Danish tradition similar to beating the pinãna, when we celebrate Fastelavn, read here.

No comments:

Post a Comment