Friday, February 6, 2015

Design Icon Free Zone

Udrydningen af 'unødvendigheder' er tager mange retninger. Sidste år købte jeg en (smuk) Y-stol med bagtanken, at jeg skulle købe en mere. Men sådan er det ikke blevet. Jeg måtte erkende, at min ryg og Y-stolen ikke rigtig går i spænd sammen, så jeg har solgt den.
Men så kiggede jeg mig omkring i mit hjem og så en masse andre såkaldte design ikoner. Jeg har fuldstændig de samme, som alle andre har. Ingen originalitet, ikke noget 'mig'. Nogle ting har jeg fået foræret, noget har jeg købt selv.
Jeg kan ikke lide tøj og tasker, der 'råber', så hvorfor pynt og møbler?! Så jeg har solgt ud - og der er gået rigtig meget. Pladserne skal stå tomme, indtil der er noget, der råber efter mig, som jeg ikke kan overhøre.
Sidste uge faldt jeg så over denne artikel, som i ord udtrykker præcis, hvad jeg vil have, og så vil jeg tilføje en god portion personlige 'mærkværdigheder'.

 To af tingene, som er solgt - Two of the items which have been sold

The elimination of unnecessary stuff has taken many directions. Last year I bought a (beautiful) Y-chair with the intention to buy one more. But it wasn't going to be like that. I had to admit that my back and the Y-chair doesn't really fit together, so I have sold it.
But then I took a look around and saw a lot of so called design icons. I have exactly the same things as everybody else. No originality, no me. Some of the stuff have been given to me, some of the items I have bought myself.
I don't like clothes and bags, which are 'loud', so why decorative stuff and furniture?! So I have sold out a lot of it, and the spaces will remain empty, until something is 'yelling' at me in a way I cannot ignore.
Last week I found this article, which exactly expresses what I want + and then I will add a nice portion of personal 'oddities'.

No comments:

Post a Comment