Wednesday, August 13, 2014

Billede af Bloggeren - Photo of the Blogger

Jeg har længe tænkt på at sætte et billede af mig selv på min blog for at gøre det mere personligt, men det er lidt af et skridt at tage 'ud i verden'. Men jeg er nu blevet hundset rundt af en sød fotograf i meget lang tid, og billedet kommer på. Jeg ved ikke, hvilket billede det bliver endnu, men det bliver der taget stilling til inden længe - hvis jeg kan bestemme mig! Så indtil videre er her en udvisket udgave af mig.


I have for a long time thought about putting a photo of myself on the blog to make it more personal, but it is a bit of a step to take 'out in the world'. But now I have been 'bullied' around by a very sweet photographer for a very long time, and there will be a photo. I don't know which one yet, but that decision will be made within a few days - if I can make up my mind! So for now there is a 'blurred' me.

No comments:

Post a Comment