Friday, July 11, 2014

En fantastisk kvinde - A Fabulous Woman

Jeg er gået lidt i ferie-mode, som I måske har bemærket, fordi det har været usædvanligt varmt. Man har næsten ikke kunnet røre sig uden sveden sprang. Men jeg var ude og handle og faldt over et bogudsalg, og det kan jeg aldrig modstå. Jeg læser på Kindle, computer, 'gammeldags' bøger - jeg er ligeglad. Jeg elsker at læse biografier, og bogen her er en selvbiografi af en stor dansk skuespiller, Susse Wold. Hendes liv har været fantastisk. Fyldt med glæde, sorg, store oplevelser, udfordringer, tvivl, usikkerhed og beslutninger. Altsammen fortalt uden store ord. Bare beskrevet stille og roligt. En accept af at livet somme tider bare sker. Billederne her er taget sidste år! Hun er nu 75 år! Respekt!I have entered a kind of holiday mode, which you might have noticed. It has been incredibly hot. I couldn't move without breaking a sweat. But I did go shopping, and found a book sale, which I cannot resist. I read in every way possible: Kindle, on the computer, 'old-fashioned' books - I don't care. I love to read biographies, and the book I found was written by a great Danish actress, Susse Wold. Her life has been fantastic. Filled with joy, sorrow, big events, challenges, doubts, insecurities, and decisions. Everything told without any big words. Just quiet and easy. With an accept of that life sometimes just happens. The photos here was taken last year! She is now 75 years old. Respect!

No comments:

Post a Comment