Monday, June 30, 2014

Uddannelse er uendelig - Education is Infinite

En gang tog man en uddannelse, og så arbejdede man med det hele samme hele sit liv. Det duer ikke mere. Vi skal blive ved med at uddanne os på alle fronter. Vi skal uddanne os i ny teknik, ny IT, nye sprog, nye måder at leve på. Kun med en god gang nysgerrighed og konstant indsats kan vi blive ved med at 'hænge på'. Verden snurrer hurtigt, og vi ikke ønsker at føle os fremmedgjorte, må vi snurre med. Men det er nu også lidt fedt at lære nye ting. Det vanskelige er at erkende, at man først skal være dårlig til noget, før man kan blive god. Det er let for et barn. Vanskeligt jo ældre man bliver. Men fantastisk når man endelig får knækket koden til en ny lærdom.

Klog tekst på coachfirmaet Sirius's vinduer
Wise text on the windows of the coach company Sirius

CFO ask his CEO: What happens if we invest in developing our people, and they leave the company?
CEO answers: What happens if we don't and they stay?

Once you took an education, and then you worked with the same thing all your life. That doesn't work anymore. We have to continue educating ourselves. New technique, new IT, new languages, new ways to live. Only a healthy bit of curiosity and ongoing effort can make us 'hang on' to a fast spinning world. If we don't want to alienate ourselves, we have to spin with it. But it is actually cool to learn new things. The difficulty is to acknowledge that you have to be bad at it at first, before you can become good. That is easy for a child, and it get more and more difficult with age. But it is fantastic when you finally break the code to new learning.

No comments:

Post a Comment