Thursday, July 25, 2013

Hvad er en design-kopi? - What is a Design Copy?

Jeg har lige fundet ud at, at der bliver startet en produktion af genoptryk af gamle danske plakater, hvilket er fuldt forståeligt set fra et indtjeningssynspunkt, for der var mange godt kunstnere. Men det har fået mig til at tænke på definitionen på originaler og kopier. Der bliver produceret design-møbler med oprindelse i 50’erne. Der er genoptryk af gamle stofmønstre fra 70’erne. Gamle vaser også fra 70’erne kommer på markedet igen. Genoptagelsen af mange produktioner af funktionelle ting er blevet meget udbredt, og det er da også helt klart lettere end at gå ud og starte noget nyt. Men det er jo reelt bare kopier! Så hvordan kan det være, at f.eks. de designmøbler, som man køber i dag, der bliver lavet på fabrikker i udlandet, alligevel bliver betragtet som originaler, og dermed koster urimeligt mange penge? Det er jo masseproduktion! Så jeg håber, at plakaterne får rimelige priser, nu hvor printprocesserne er blevet så moderne.

 Men denne bog er skøn - Danske Plakat Klassikere 1900-1988
But this book is wonderful - Danish Poster Classics 1900-1988

 og den kan købes i Den Gamle By i Århus her
and it can be bought i The Old City in Aarhus hereI have just found out that a production of old Danish posters is on the way, which is fully understandable seen with the eye on economics, because there were many good artists. But it made me think about  the definition of originals and copies. We reproduce design furniture from the 50’es. We make reprints of old fabric patterns from the 70’es as well as old vases from the same period. The reproductions of many old functional things have accelerated, and of course it is far easier than starting launching new things. But they are all really just copies! And that’s where I start wondering! How come that i.e. designs furniture which is produced in other countries are considered originals anyway, and therefore cost enormous sums? It is mass production! I hope that the posters come with reasonable prices, now when the printing processes have become much more modern.

No comments:

Post a Comment