Monday, May 14, 2018

Manglende minimalist-inspiration - Missing Minimalist Inspiration

For et stykke tid siden skrev jeg, at det er blevet sværere for mig at skrive om minimalisme, og her i formiddag er det gået op for mig hvorfor. Jeg møder ingen inspiration i mit eget hjem mere.

I dag er det en dejlig sommerdag, og jeg skal ud senere. Men jeg ville lige bruge den kølige formiddag til at stryge mit sengetøj. Da jeg havde gjort det, tænkte jeg på, om der var andet, der skulle gøres. Det var der. Mine sneakers skulle renses. Pudderfarvede sneaker på flyrejse med små børn er ikke pudderfarvede sneakers, når man kommer hjem! Hvorfor står børn egentlig altid på ens fødder? :-) Men de blev også ordnet, og køkkenet blev lige ryddet. Og hvad så?

Der var ikke mere!

Fordi jeg ikke mere møder ting i mit hjem, som jeg er i tvivl om, hvad jeg skal gøre ved, eller henliggende projekter der venter på, at jeg får tid.

Derfor er det blevet sværere at skrive om at downsize, og derfor bad jeg om input fra jer om, hvad I gerne vil høre mere om.

Jeg har tid til at gøre, hvad jeg har lyst til.


A while ago I wrote, that it has become harder to write about minimalism, and this morning I realized why. I meet no inspiration in my own home any more.

Today is a wonderful summer day, and I am going out later. But I just wanted to iron my bed linen, before the temperature goes up. When I had done that, I thought about what else to do. My sneakers needed a damp cloth. Powder colored sneakers on a plane trip with kids are not powder colored sneakers, when you get home! Why do children always stand on your feet? :-). But they got fixed, and the kitchen was done. And so what?

Nothing!

Because I no longer meet things in my home, which I am in doubt what to do about, or projects waiting for me to get time to fix them.

So I don't meet new projects in my home. That's why it has become harder to write about minimalism, and that is why, I asked for your input, about what you want to hear more about.

I have time to do, what I want.

No comments:

Post a Comment