Monday, October 23, 2017

Nomademøbler - Nomad Furniture

I forbindelse med min kommende genhusning (ja, ja! det er først sent næste år!) har jeg besluttet, at jeg udelukkende vil have 'nomade-møbler'. Det vil sige møbler, der er lette at flytte med. Ikke fordi jeg har tænkt mig at begynde at flytte rundt i større stil, men fordi jeg vil have møbler, der er fysisk lette og fleksible og kun ganske få af dem.

For jeg ved, at jeg ind imellem har behov for at se tingene på en lidt anden måde, og så vil jeg ikke flytte rundt med nogen overvældende tungt - hvilket jeg har gjort så mange gange. Det er jeg færdig med.

Så jeg går og tænker over, hvor meget opbevaringsplads, jeg egentlig har brug for, for selv om jeg tænker 'småt og let', er ét stort opbevaringsmøbel bedre end flere små, der altid får et rum til at virke rodet. Ligesom mange små borde også gør.

Så hvordan konkluderer man det? Et stort møbel til opbevaring og alt andet let og fleksibelt - og ingen 'pyntemøbler', der bare fylder hjørner ud.

Men det vil tiden vise!In connection with my upcoming rehousing (yeah, I know, it it some time late next year) I have decided, that I exclusively want 'nomad furniture'. This means furniture, which is easy to move around. Not because I am thinking about moving regularly, but because I want furniture, which are physically light and flexible, and only a few of them.

Because I know, that I sometimes feel the need for things to look different, and then I don't want to move around with pieces of furniture, which are overwhelmingly heavy - which I have done so many times before. And I am done with that.

So I am thinking a lot about, how much storage I actually need, because even though I am thinking 'light and small', one big cabinet or dresser will look better than a lot of small ones, which always makes a room look messy. The same way as several small tables give the same impression.

So how do you make a conclusion about that? A big dresser for storing and otherwise light and flexible pieces - and no 'decoration' items to fill out corners.

Time will tell!

No comments:

Post a Comment