Wednesday, October 4, 2017

Babysitter

Jeg ved ikke, hvordan småbørnsfamilier klarer sig, når mor og far har brugt al forældreorloven, og der ikke er en vuggestueplads klar. Det er ikke alle, der er så heldige, at der er bedsteforældre eller venner, der kan træde til og passe den lille ny, og det kan en tung sag at skulle bede om ekstra fri fra arbejde og håbe på forståelse for, at man ikke er tilgængelig et stykke tid yderligere, og hvis man endelig kan det, er der også et økonomisk aspekt.

Favoritfamilien er i den situation, og derfor har jeg fået nyt 'job' i de næste 6-7 uger.

For jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at passe Favorit-baby! Det er et job, der kræver opmærksomhed, når Favorit-baby har bestemt sig for at stå på sine gele-ben hele tiden og endnu ikke kan finde ud af at sætte sig ned.

Hun er en meget talende og lattermild baby, så dagen er fyldt med babysnak og meget latter. For udover at være krævende er det sjovt. Rigtig sjovt!

Ikke mindst er det vidunderligt at få lov til at opbygge et forhold til dette lille, nye fantastiske menneske.

Andre fordele? Hm, jeg behøver ikke yderligere motion, og jeg sover godt om natten! :-)


I don't know, how families with small children are managing, when mum and dad no longer can stay at home and don't have a day-care ready, and aren't in the fornunate situation that there are grandparents or friends, who can help them out taking care of the little one. It is a heavy task to ask the employer for a longer leave, and not to be available for more time. Even if you can, there will be an economic aspect.

The Favorite family is in that situation, and that is why I have a new 'job' for the next 6-7 weeks.

Because I am so lucky, that I have become caretaker of Favorite-baby! It is a job, which requires total attention, because Favorite-Baby has decided to get on her jello-legs all the time without having found out, how to get back on the floor again.

She is a very happy and talktative baby, so the day is filled with baby-talk and laughter. So on top of being a demanding job, it is so much fun. 

On top of all this it is wonderful to be allowed to build a relationship to this little, new fantastic human being.

Other advantages? Well, I don't need any extra exercise, and I sleep very well :-)

No comments:

Post a Comment