Friday, September 15, 2017

Fantasy Self

Jeg hørte om 'Fantasy Self' forleden. Måske ved I, hvad det går ud på, men det er helt nyt begreb for mig.

Det går ud på, at man har et billede af sig selv, som ikke er helt korrekt. At man siger til sig selv, at man er sådan en, der... hvad det nu kan være, og mange ting i ens hjem og ejendele kan være et resultat af ens Fantasy Self.

Forklaringen er, at hvis man er en person, der

- ejer et ton kogebøger og aldrig laver mad
- har reolen fyldt med bøger og aldrig læser
- har strikkegarn til flere bluser og aldrig strikker
- har lærreder, pensler og maling og aldrig får malet
- har 15 loppetorvsfund i garagen, der bare lige skal sættes i stand, men aldrig går i gang etc.

så har man et forkert billede af sig selv! Et fantasi-billede om, hvordan man gerne vil være og gøre. Det kan give en masse rod og optage en masse plads på hylderne!

Jeg kunne ikke lade være med at grine, da jeg læste om det - og jeg følte mig så ramt!

Når jeg ser billeder af kvinder i jeans og højhælede sko, så ser jeg mig selv! Og jeg går altid i sneakers, flade støvler eller sandaler. Jeg har fortalt rigtig mange gange om, at jeg ikke kan gå i høje hæle. Nu ejer jeg ikke nogle mere, men jeg har tidligere købt sko, jeg ikke har kunnet gå i! Det billede af mig selv har jeg ryddet op i, men jeg elsker stadig tanken og skal lægge bånd på mig selv, når jeg ser et par skønne sko - som bare vil være splid af penge og tage plads op i mit skab.

Jeg er kunstmaler i svøb! Jeg har altid drømt at male, men jeg har ikke talentet at få hænderne til at lave det billede, jeg har i hovedet. Jeg har dog stadig en kasse med pensler og andet malerudstyr, og den eneste grundt til at jeg har gemt det, er, fordi jeg har mine favorit-børn. Den ældste bruger det gerne og er rigtig dygtig. Men han har det i sig. Jeg planlægger at tegne. Han gør det, fordi han ikke kan lade være!

Jeg har også en ubrugt kaftan, der er mindst 4 år gammel, fordi jeg ser mig selv på stranden med ungerne iført kaftan og badedragt. Sidst jeg var på stranden, havde jeg pirat-jeans på, som jeg rullede op! Men den kaftan bliver hos mig lidt endnu, for det er en fantasi, jeg ikke rigtig har opgivet - selvom jeg ikke p.t. ejer en badedragt!

Men det er godt at få ryddet op i disse ting, for de tager plads op. Ikke kun i skabe og på hylder, men også i vores bevidsthed om, hvem vi egentlig er. Det letter at fjerne alle rejsebøgerne om eventyrere, der sejler ned af floder og klatret i bjerge, når vi nu helst vil til Spanien og ligge ved poolen, eller når vi inderst inde hellere vil løse en krydsord end at læse den tunge litteratur, som står på hylden.

Hvilke fantasier har du, som det kunne være godt at slippe? Det er i hvert fald tid til at rydde disse fantasier ud og give plads til den, du er, og det du egentlig gerne vil.


 Det er et stykke tøj, som jeg ville have afleveret til genbrug for et stykke tid siden, da jeg blev talt ud af det af en veninde, som sagde, at det var godt at have sådan en, når man nu ikke er helt ung mere! Vi er stadig venner :-)

This is a piece, which I would have given to the 2nd hand shop quite a while ago, but I was talked out of it by a girlfriend, who said, that it was a nice thing to have, when you are not quite young amymore! We are still friends :-)


The other day I heard about something called 'Fantasy Self'. Maybe you know, what it is, but it was totally new to me.

It means, that you imagine things about yourself, which isn't quite correct. That you tell yourself: I am one of these persons, who... what ever it can be, and your home and many things in it, can be a result of your Fantasy Self.

The explanation is, that if you are a person, who

- owns a ton of cook books and you never cook
- your bookself is filled with books and you never read
- you have boxes filled with knitting yarn and never knit
- you have canvases, brushes and paint, but never paint
- have 15 good items bought at flea markets, which need a little TLC, but you never get around to fix them,

then you have a wrong perception about yourself! A fantasy picture about, what you want to be like. This can create a lot of clutter and take up a lot of space!

I couldn't help laughing, when I read about it - and it hit me!

When I see photos of women in jeans and heels, I see myself! But I always wear sneakers, flat boots or sandals. I have told you many times about, that I cannot walk in high heels. Now I don't have any anymore, but I have bought a lot of shoes, which I couldn't walk in! It is a picture of myself, which I have decluttered, but I love the thought, and have to restrain myself, when I see a pair of beautiful shoes - which just would be waste of money and take up space in my closet.

I am an artist in the making! I have always wanted to paint, but I don't have the talent to make my hands make the painting, I have in my head! I still have a box with brushes and other equipment, and the only reason that I have kept it is, that I have my favorite-kids. My oldest favorite child uses them a lot and is really good. Drawing is one of his ways of relaxing, so it is in him. I plan to draw. He does it because he has to.

I also have an unused kaftan, which is at least 4 years old, because I see myself at the beach with the kids wearing a bathing suit and a kaftan. Last time I was at the beach I wore a pair of cut off jeans. But the kaftan stays with me a little longer, because it is a fantasy, which I haven't given up on yet  - even though I don't own a bathing suit!

But it is good to declutter these things, because they take up space. Not only in closets and on shelves, but also in our minds, about who we really are. It is liberating to remove all the books about adventurers, which sails down rivers, climbing mountains, when we rather would go to Spain to be at a poolside, or when we rather would make a cross word puzzle and read heavy literature on the book self. 

Which fantasies do you have about yourself, which would be good to let go of? Declutter these fantasies and make room for, who you really are, and what you really want to do.

2 comments:

  1. åhh så er det derfor :-D Jeg kigger jævnligt på dem og fryder mig over de særligt smukke, valser lidt frem og tilbage foran spejlet og går ud iført flade støvler :-)
    Måske skulle man....
    Den der kaftan kan altså også bruges til at valse rundt i hjemme i stuen, bare fordi den er dejlig :-D

    ReplyDelete
  2. Hahahaha! Ja, det er jo også en grund til at beholde noget. Bare for at please divaen indeni :-)

    ReplyDelete