Tuesday, August 22, 2017

Made in China

Jeg var inde på bloggen og lave noget rent teknisk og faldt over en blog post, som jeg har lavet for nogen tid siden.

Det er så lang tid siden, at jeg faktisk har ændret indstilling til min egen attitude. Bloggen hedder: At falde for en dims. Men man udvikler sig jo, og jeg er et helt andet sted i dag. Langt væk fra den indstilling, som jeg lagde for dagen på det tidspunkt.

Den, juleuroen - eller dem begge, har jeg nemlig givet væk uden nogen som helst fortrydelse. Det skete i forbindelse med, at jeg ryddede ud i mine 'design-ikoner'.

For jeg har tænkt over, hvorfor man kalder disse varer sådan - altså design-ikoner. Det meste i den kategori er samlebånds-lavede ting, og så er de vel bare ting som alle andre?! Bare med en masse salgs-hysteri!

Somme tider afgør prisen også, om det bliver et hit. Jo dyrere, jo bedre - for så er det jo ikke for alle at købe det. Men det sker - som planlagt af markedsføringen - alligevel. Det skal være dyrt, men lige netop opnåeligt.

Jeg har stadig et par genstande, som sikkert også ryger hen ad vejen - men jeg bruger dem i øjeblikket i det daglige, fordi de er brugsgenstande. Når de skal erstattes - for man skal jo ikke bare afhænde, for at købe nyt - så bliver det med noget lavet af en lokal håndværker eller kunsthåndværker, både for at få originaliteten ind og for at støtte lokale håndværkere.

Jeg vil - såvidt det overhovedet er muligt! - prøve at undgå masseproducerede produkter, der bliver spyet ud som design-nyheder - altsammen Made in China og udelukkende produceret med henblik på, at de skal være så billige at producere som muligt, og at vi alle skal købe dem, for at der så - når alle har dem - kan 'designes' noget nyt, som vi så skal købe.

Det er mærkeligt, at man kan sælge et produkt, hvor der står 'Made in China' trykt i bunden - eller nakken og tage skyhøje priser for det.

Eller det er måske mere mærkeligt, at vi vil betale for det!

Køb ikke noget, før du har set, hvad der er nedenunder!
Don't buy anthing, before you have checked, what's underneath!

I was doing some maintenance on the blog and stumbled over a blog post, which I have made some time ago.

It is that long ago, that I actually have changed my mind totally. The name of the blog post is: To get soft for a 'thing'. Well, I have developed in a different direction, and I am so far from that today. 

The thing - the Christmas Mobile - or rather both of them, have been handed over to other owners with no regrets what so ever. It happened in connection with the clean-out of my 'design-icons'.

Because I have thought about, why these products are called that - design-icons. Most of them are made on an assembly line, and then they are just 'things' like all others - just with a lot of hype. 

Sometimes the price itself decide, if it becomes a hit. The more expensive, the better - because then it is not for everybody to get is, is it? But it is - as planned by the marketing departments it is exactly the goal. It must be very expensive, but just about reachable.

I still have a couple of things, which I will let go during time, but right now I use them daily, because they are appliances. When they will be replaced - because I don't want to let things go just to buy new stuff - I will get replacements from local craftsmen/women.

I want to - if at all possible - avoid mass produced products, which are being spit out like design news - all made in China and exclusively made as cheap as possible to make the biggest profit, and to make us all buy, and then - when everybody have a special item- something new will be 'designed', which we then will buy.

It is stange, that you can sell a product printed with 'Made in China' in the bottom - or in the collar and demand sky high prices. 

Or maybe it is even more stange, that we will pay for it!

No comments:

Post a Comment