Monday, June 12, 2017

Jeg hyrede en stylist - I hired a stylist

For et par uger siden fortalte jeg om noget, som jeg var i gang med. Det blev udsat, men i fredags blev det til noget.

Jeg havde hyret en stylist!

Fordi: Jeg HADER at shoppe. Jeg moser rundt og kigger, bliver træt og overvældet. og så går jeg hjem. Så efter at have minimeret min sommergarderobe ned til 10 stk. tøj, så jeg det som en mulighed for at få bygget en god grundgarderobe op. Og det skete faktisk også. Bare ikke helt på den måde, som jeg havde regnet med.

Stylisten var sød, sjov og meget, meget dygtig, og det blev en dejlig dag.

Det blev også en dag, som gav nogle rigtig gode erfaringer. Jeg blev opmærksom på forskellige ting i mit valg af tøj, som jeg ikke tidligere har tænkt over. Jeg prøvede bl.a. kjoler, som jeg ellers aldrig går med, og vi kom frem til konklusionen, at selv om jeg selv kunne lide tanken om en kjole, så er det i bund og grund ikke mig - selv om stylisten synes, at der var flere, der klædte mig.

Så jeg kom hjem med 7 'grund'-ting af god kvalitet.

Den gode erfaring: Jeg lærte en anden måde at shoppe på, og jeg lærte at koncentrere mig om missionen.

Den dårlige erfaring: Når man køber ind på den måde, går det hurtigt. Jeg fik ting med hjem, som er fantastiske, men da jeg fik dem på her hjemme, tænkte jeg: "Hvornår skal jeg bruge den?". Meget af tøjet var simpelthen for fint til mit praktiske liv! Jeg har min oprydnings-forretningen, hvor jeg rydder op hos folk. Jeg er meget sammen en med en 4-årig og en på 7 måneder. Jeg cykler og tager på fototure o.s.v.

Så nu har jeg afleveret 6 af tingene igen. Jeg beholdt et par sko, som ganske vist var uanstændigt dyre, men som får mig til at se ud, som om jeg har 'hæl på', selvom det er lidt snyd. Men de er super behagelige, og jeg har ikke i mange år gået i høje hæle, fordi mine fødder ikke kan klare det. Det kan de med de her sko.

De ting, som jeg har afleveret, vil jeg gå ud og finde - stille og roligt - i 'min' version. Jeg er allerede godt i gang :-)

Det var en god erfaring, og det var pengene værd! Jeg lærte bl.a., at jeg har en stil, som jeg bliver nødt til at være tro imod. Så nu forventer jeg, at jeg med min nye lærdom, bliver en - tøjmæssigt - bedre version af mig selv!

Og det vil stadig være en minimalistgarderobe, for shoppedagen lavede jeg en liste over mit tøj til brug for stylisten, og den inkluderer sports wear, vinter- og sommertøj og består af  totalt 40 stykker tøj, 7  par sko/støvler og 6 tasker. Udover dette kommer undertøj, sokker og nattøj. Så det er vel stadig en minimalist garderobe.

Det her var sjovt!

Scene fra et omklædningsrum - A photo from a dressing room

 - og en scene fra torvet udenfor :-)
- and a scene from the flowershop outside :-)

A couple of weeks ago I told you, that I was planning something different. It was postphoned, but last Friday was the day.

I had hired a stylist!

Because: I HATE shopping. I run around trying to find something, get tired and overwhelmed, and then I go home. So after having minimized my summer clothes to 10 pices, I saw it as a possibility to build up a basic wardrobe. And that actually happened. Just not the quite the way, I had imagined.

The stylist was sweet, fun and very, very skilled, and it was a good day.

It also became a day with some good learning. I noticed different thing about my clothes, which I never have thought about. I tried a lot of dresses, which I normally never wear, and we came to the conclustion, that even though I was tempted to buy a dress, it isn't 'me' - even though the stylist thought, that I looked good in a lot of them.

So I came home with 7 'basic' pieces of good quality.

The good experience: I taught another way of shopping, and I learned to concentrate on the mission. It was also a relief, that I didn't have to run in and out of dressings rooms to find new things or sizes. She did that!

The bad experience: When you shop this way, it goes fast. I brought fantastic things home, but when I tried them on here, I thought: "When am I going to use this?" Because much of the clothes was simply too formal for my practical life!

I am a practical person. I have my de-clutter-business, where I go and help people de-clutter. I spend a lot of time with a 4 years old boy and a 7 months old girl. I bike, I go on photo tours etc.

So now I have takes 6 of the purchases back. We found a pair of shoes, which - I have to admit - was indecently expensive - but they make me look as if I am wearing heals. They are super comfy, and I haven't worn heals for hears, because my feet will not let me. But with these ones, they will.

The things, which I have returned, are going to be substituted by the same ones - just my version. I have already started :-)

So it was a good experience, and definitely worth the money. I learned, that I have a style, that I have to be true to. So I expect, that I with this new lesson, will become - clothes wise - a better version of myself.

In this process I made a list for the stylist of all my clothes, and it includes gym wear, summer and winter clothes: In total 40 pieces, 7 pairs of shoes/boots, 6 bags. Underwear, night wear, socks not included. So I guess, that it still is a minimalist wardrobe.

This was fun!

No comments:

Post a Comment