Wednesday, April 12, 2017

Pladsmangel - Lack of Space

Bor du på 80 kvadratmeter, eller bor du på 350 kvadratmeter - eller noget midt i mellem? Du behøver sådan set ikke svare, for det er helt ligegyldigt. De fleste af os køber alligevel ind, som om vi bor på Amalienborg!

Hvad er det, der gør, at vi bliver ved med at købe mere? - når vi i virkeligheden har alt i forvejen.

Det er at give den kultur, vi har levet i i hele vores liv, skylden. Og det er sandt, at vi gennem årtier har fået at vide, at vi bliver gladere, hvis vi køber et større hus, en større bil, en designsofa, tasker, sko, lamper o.s.v.

Men vi bliver ikke lykkeligere! Det ved vi allerede. Videnskaben siger, at vi bliver gladere, når vi køber ting - indtil vi når en grænse, så bliver vi ikke gladere - uanset hvad vi køber. Derefter er det lige meget. Så anskaffer vi bare ting uden at føle noget.

Det, der gør forskellen, er, hvad tingene gør for os.

Og det er dér, vi kan tage ansvar selv. Vi er dem, der skal standse det sanseløse forbrug.

Jeg blev først ejer af en opvaskemaskine for 7 år siden, og jeg er stadig så hvinende glad for den, fordi den gør mit liv lettere, jeg sparer tid, og fordi den holder mit køkken ryddeligt. Men jeg har købt mange ting, som jeg har været glad for i 5-10 minutter, og så har jeg glemt dem.

Så på et tidspunkt kommer det til at knibe med pladsen for de fleste, uanset hvor mange kvadratmeter vi bor på! Så sidder vi fast og kan ikke røre os - og så behøver vi et nyt hus med mere plads, et sommerhuse, eller..., for nu er vi presset fysisk og psykisk! Vi har gjort vores ejendele til en byrde.

Men sådan behøver det ikke at være. Vi kan ændre tankegang og gøre op med os selv, hvad der er vigtigt for os. Og endnu vigtigere - hvad der ikke er vigtigt for os! Hvis vi kun ejer de vigtige ting, ville langt de fleste af os ikke behøve større huse - med dertil hørende større pligter både økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt.

Og dét er virkelig vigtigt!


Overflod af sokker :-) - Abundance of socks :-)

Do you live in 800 square foot (feet?), or if you live in 3500 - or something in between? You really don't have to answer, because it is not important. Most of us buy stuff anyway, as if we live in castles.

What makes us buy more? When we already have everything!

It is easy to blame it the culture, which we all our lives have lived with. And it is true, that we hrough decades we have been told, that if we buy a bigger house, a bigger car, a design sofa, bags, shoes, lamps etc., we will get happier.

But we don't get any happier! We already know that. We get happier to a certain limit.  Science says, that we do get happier, when we buy stuff - but after we have reached that limit, we don't get happier - no matter what we buy. It doesn't matter anymore. Then we buy stuff without feeling anything.

What makes the difference is, what the stuff does for us.

And that is where, we should take responsibility ourselves. We are the ones, who should stop the senseless consumption.

I became a first time owner of a dishwasher 7 years ago, and I am still ridiculously happy about it - because it makes my life easier, I save time, and my kitchen is more tidy. But I have bought a lot of things, which I have been happy for about 5-10 minutes, and then I have forgotten them.

No matter how big a home you have, the space will get cramped sooner or later, if you go on buying stuff. Then you get the feeling, that you cannot move - and then you need a new house with more space, or a summer cabin, or ... We are stuck physically and mentally. We have made our stuff our burden.

But we can change the way we think by finding out, what is really important to us. And maybe even more important - what isn't important to us. If we only own the important stuff, most of us wouldn't have to buy a bigger home - which includes more obligations, more maintenance and bigger expenses.

And that is really important!

No comments:

Post a Comment