Monday, April 17, 2017

Nyt musikanlæg og baggrundsstøj - New Stereo and White Noise

I begyndelsen af året investerede jeg i et større køb. Både af lyst og af nød. Jeg købte et nyt musikanlæg.

Det jeg havde, fik jeg, da min Far døde i 2001, og da havde han haft det i mere 5 år. Så da jeg fik det, var det ikke nyt, men det virkede fint indtil januar i år, hvor det kun var radio-delen, der virkede.

Så jeg investerede i et nyt, som jeg er super glad for. Det kører stort set hele tiden - og jeg hører det ikke! Jeg har pludselig lagt mærke til, at jeg kan have anlægget kørende med radio eller selvvalgt musik, og jeg hører det ikke! Jeg kan også have fjernsynet kørende uden at se det og lave noget andet - f.eks. som nu.

Jeg har aldrig tænkt over det før, men jeg kan også sagtens sidde på en cafe og arbejde uden at ænse noget omkring mig.

Jeg går ud fra, at det er en gave at kunne koncentrere sig døv for omgivelserne (?), så nu overvejer jeg at prøve at slukke alt og se, hvad der så sker!

Men det føles på en eller andet måde lidt skræmmende!

Hvad gør I?


At the start of this year I invested a nice sum of money in a new thing. Driven by need as well as that I wanted it. I bought a new sterio.

The one I had, used to belong to my Father, but he died in 2001, and he had had it for more than 5 years. So when I got it, it wasn't new, but it worked fine, until start of this year when only the radio part was working.

So I invested in a new one, which I am really happy about. It is on most of the time - but I don't listen to it! I have noticed, that I can have music on, which I have chosen myself, or I can have a radio station on, it makes no difference! I can so the same with my TV without watching it - like now, actually.

I have never thought about it before, but I can also sit in a cafe and work without being disturbed by things going on around me.

I guess, that it is a gift to be able to 'ignore' everything around me (?), so I am actually considering to turn off everything and see what happens!

But somehow that feels a bit intimidating!

What do you do?

No comments:

Post a Comment