Friday, November 25, 2016

Jule-overbookning - Don't Overbook Christmas

Der er mange arrangementer i julen.

Især hvis man er en familie med børn. Der er noget i vuggestuen, børnehaven, skolen, fritidsaktiviteterne, der er lokale julefester, der er fest i byen og så er der noget for de voksne.

Hvis det ikke skal tage magten, så bestem hvad du og familien helst vil deltage i. Ikke hvad I synes, at I bør deltage i. Føl jer ikke forpligtede til at deltage i det hele. Børnene bliver kulrede, de voksne bliver stressede, og alle bliver mentalt og fysisk slidte. Så vær kritisk. Det drejer sig om, hvordan I har det, ikke om at gøre alle andre tilfredse. Det er tilladt at prioritere.

Så lav en liste over, hvad I gerne vil deltage i og læg så jeres egen plan for, hvordan der skal 'jules' hjemme, som så kan lægges på frie datoer.

Det er en god ide, at der ikke foregår noget hver dag. Lad der være 'almindelige' dage, hvor alle samler kræfter. Dage, som selvfølgelig kan indeholde et morgen- og/eller aften juleritual for hyggens skyld.

Men lad være med at overbooke!

Rigtig god weekend og 1. søndag i advent!There are a lot of get-togethers during December.

Especially if you are a family with children. There is a Christmas party in kindergarten, at school, there are events at every sports activity, there are local events, in the city, privately, and then there are something for the grown ups.

If you don't want all this to rule your December, then decide now what you want to participate in. Not what you ought to participate in. Don't feel obligated to participate in everything. The kids go crazy, the grown ups get stressed, and everybody become mentally and psysical exhausted. So be critital. It is all about, how you feel, not pleasing everybody else.

So make a list for what you want to participate in and make a plan for, what you want to do at home, which you can put on the 'free' dates.

It is also a good idea, not to do something every day. Make some days 'ordinary' days to relax. Of course you can have your own little Christmas rituals in the morning and/or at night to celebrate this wonderful month.

Have a great weekend and first Sunday in Advent!

No comments:

Post a Comment