Wednesday, September 28, 2016

Papir- eller stofservietter - Paper or Cotton Napkins

Efter en middag i sidste uge, hvor mine favoritmennesker havde været her, ryddede jeg som sædvanlig af bordet, da de var gået.

Der lå en masse papirservietter. Faktisk havde vi alle sammen brugt to servietter hver. En til hovedretten og en til desserten, for når man tager tallerknerne ud, ryger en brugt serviet ofte med. Det bliver til ret meget papir, som bare er krøllet sammen og bliver smidt ud.

Nu var jeg ikke helt vild med at ofre mange penge på et eksperiment med at bruge stofservietter, men løsningen var i Ikea, hvor de har nogle ganske enkle viskestykker til næsten ingen penge.

Jeg købte en 'rulle' med 4, og i går klippede jeg dem over og sømmede den klippede side, og - vupti - havde jeg 8 stofservietter!

Nu bliver de lanceret næste søndagsmiddag. Jeg er spændt på både reaktionen, fordi det på en måde bliver en lidt 'finere' opdækning, men det er jo intet problem at smide 8 små servietter med i vasken.

Jeg skal nok melde tilbage!


After a dinner last week, where my favorite persons had been here, I cleaned the table as usual, when they had gone.

There were a lot of paper napkins. All of us had used two each, one for the main course and one for the dessert, because when you take out the dishes from the first course, the napkin often goes with it. It becomes quite a lot of paper, which just is being thrown out.

Now I wasn't totally hooked upon spending a lot of money on an experiment with cotton napkins, but I found the solution i Ikea, where they have some quite nice tea towels for almost no money.

I bought a 'roll' of 4, and yesterday I cut and seamed them, and - voilá - I had 8 cotton napkins!

They are going to be launched next Sunday. I am excited to see the reaction, because the table setting becomes kind of  'finer' with the napkins, but it is no problem to put 8 small napkins into the next wash.

I will keep you updated!

No comments:

Post a Comment