Friday, September 16, 2016

Automatisk minimalisme! - Automatic Minimalism!

Min gamle Stelfon kaffekande er 46 år gammel, og da jeg ikke bruger almindelig kaffekande (næsten alle andre kaffe-brygnings-måder har sneget sig ind i mit hjem) og heller ikke har gjort det i mange år, har den fungeret som vandkande. Smuk at se på, svær at hælde af! Jeg har tit undret mig over, hvordan man har kunnet hælde af den tud uden at spilde på gæster og bord. For mig løber det meste ovenud!

Da jeg i dag ville give min planter en ekstra tår vand i varmen, synes jeg, at kanden dryppede mere, end den plejer! Og det gjorde den virkelig, for den lækkede, og da jeg undersøgte den, stod jeg pludselig med tuden i hånden! Det var lidt overrumplende.

Da jeg havde lagt den ud i min sorteringspose til containerpladsen, tænkte jeg på, hvad jeg nu skulle bruge til blomstervanding og jeg kom til den konklusion, at jeg har masser af ting, som jeg kan bære vand i, som man kan hælde af - og jeg har lang erfaring fra kanden i, at man skal bare have et viskestykke med rundt, så man kan tørre op efter sig.

Det er også en måde at formindske antallet af sine ejendele!

Hav en rigtig dejlig weekend :-)My old Stelton coffee pot is 46 years old, and since I don't use an ordinary coffee pot (almost every other way to make coffee has entered my home) and since I haven't done this for many years, it had the function of watering can. Beautiful to look at, difficult to pour from! I have always wondered how to pour hot coffee out of the spout without pouring it all over guests and table!

Today, when I wanted to give my plants an extra sip of water in this heat, I thought that the pot was dripping more than usual. And it did, because it was leaking. I examined it, and all of a sudden I was standing with the spout in my hand! A bit surprising!

As I put it out in the bag for the container area we have for trash (things are sorted and dealt with in the manner it should be dealt with) I was thinking about what to use for watering plants now, and I came to the conclusion, that I have a lot of things to carry water in - and I have a long experince from the pot in how always to have a tea towel with me to wipe up waterdrips.

That is another way to minimize your stuff!

Have a great weekend :-)

No comments:

Post a Comment