Wednesday, August 24, 2016

Når man gør det 'forkerte' - When you do the wrong ting!

Hvorfor bliver vi ved med at gøre det forkerte?
  • Vi ved, at den kage ikke hjælper os til at tabe de kilo, som vi gerne vil af med, men vi spiser den alligevel og føler os helt dårlige bagefter, for så godt smagte den nu ikke, og nu har vi ødelagt diæt-planen. 
  • Vi ved, at når vi går for sent i seng, så er vi uoplagte, når vi vågner op, men alligevel kan vi ikke snøvle os sammen til at gå i seng. 
  • Vi ved, at når vi køber den ting, så er vi glade i 5 minutter, og derefter er vi ligeglade, selvom vi har brugt penge på noget ligegyldigt. 
Og så videre. Hvorfor gør vi sådan? Og hvordan holder man op med at gøre 'det forkerte', når man nu godt ved, at det bare er for dumt?

Efter en sygdomsperiode var jeg kommet i rigtig dårlig form, og som jeg har fortalt, er jeg begyndt at motionere 4 dage om ugen og holder stadig ved her på 18. uge, og jeg begynder at føle mig stærkere. Og ikke nok med det - det begynder at kunne ses. Meget småt, men det kan ses! OG jeg er begyndt at kunne lide det!

Men det ville være godt, hvis jeg også gjorde noget ved mine spisevaner, og lysten begynder at melde sig. Sikkert fordi jeg kan se resultaterne af motionen. Det er ikke helt så svært at sige nej tak til brownien til kaffen mere.

Jeg tror (tror!- jeg er ikke psykolog!), at det  er et spørgsmål om at tage én ting ad gangen og koncentrere sig om den. Give sig tid til at blive vant til at gøre den ene ting regelmæssigt og være vedholdende, så den føles naturlig og som en del af dagligdagen, før man begynder at lægge mere på.

Jeg har i hvert fald tænkt mig at tage små skridt. Hellere det, end at blive helt gak i hovedet af en masse forskellige regler, som indføres på en gang for at få det hurtige resultat. Jeg er i hvert fald færdig med at sulte eller leve efter en bestemt plan. Jeg gider ikke gå og dunke mig selv i hovedet, hvis jeg falder i. Det kommer der ikke noget godt ud af.

Så jeg giver det tid og begynder småt. Jeg er overbevist om, at det kan blive til noget stort!... Eller forhåbentlig til 'noget mindre'!


When do we keep doing 'the wrong thing'?
  • We know that that cookie will not help us loose the weight, we want to get rid of, but we still eat it and feel really bad afterwards, because actually it didn't taste that good, and now we have ruined the diet plan.
  • We know, that when we go to bed too late, we are not in top form, when we wake up, but still we cannot get to bed in time.
  • We know, that when we buy this thing, which makes us happy for 5 minutes, we actually won't care tomorrow, even though we have spent our money on something un-important.
And so on. Why do we do that? When do we stop doing 'the wrong thing', when we know, that it is down right silly?


After a periode of illness I  felt that my condition had become really bad, and as I have told, I have started an online fitness program, and I am still at it now week 18, and I am beginning to feel stronger. Not only feeling stronger, I can see it. Not a lot, but I am thinner! AND I am beginning to like it!


But it would be good if I also did something to my eating habits, and I feel, that I am ready to start there too. Probably because I can see that the exercise is paying off. It it not that difficult anymore to say no to the brownie, when having a cup of coffee.

I think (think - I am not a psychologist!) that it is a question about taking one thing at a time and concentrate about it. Take time to get used to doing this one thing on a regular basis and be persistant, so it feels natural and a part of everyday life, before you add something new.

I intend to take small steps. Rather that than going totally crazy by a lot of new and different life rules, implemented at the same time to get a fast result. I am done with starving or living after a rigid regime. I do not want to beat myself up, if I eat a cake now and again. Nothing good comes out of that. 


So I will give myself time and start out small. I believe that it can become something big! ... Or hopefully 'something smaller'!

No comments:

Post a Comment