Monday, June 27, 2016

Unplugged!

Fire dejlige dage - unplugged! Eller næsten! Måtte jo lige følge med i nyhederne, men ellers blev der læst bøger, sludret, sovet middagslur, spist (dejlig mad!), gået tur, været på stranden - tiden er fløjet afsted.
Lidt træt efter turen hjem har jeg sat mig ved skrivebordet for en kort bemærkning. Resten af dagen i dag skal bare være udpakning, vask og tilbagevenden til hverdagen.
Og det er heller ikke så ringe!

Når voksne leger - When adults play

Four wonderful days - unplugged. Almost! We just had to follow the news, but otherwise we read books, talked, took naps, ate (very well!), went for walks, been at the beach - time just flew!
A little tired from the trip home I am now at my desk for at minute. The rest of the day is unpacking, washing and returning back to the everyday-world.
And that ain't all that bad!

No comments:

Post a Comment