Friday, June 24, 2016

Når man vokser - When you grow

Mindste favoritperson er blevet en stor dreng, og hjemme er badeværelset blevet stor-drenge indrettet. Så her har jeg gjort det samme, for at gøre det lettere for ham.
Det har fået mig til at tænke på, at når vi skal lære noget nyt, er det godt at forberede sig fysisk og mentalt. Give mulighed for at trives med det, og det gælder nye rutiner af enhver art. Vi skal gøre det attraktivt. Ikke kun fokusere på resultatet, men også på processen. For al lærdom er en proces. En rejse - og hvis rejsen er ubekvem, bliver det ikke en god oplevelse, og så 'rejser' man ikke mere.
I min kalender står der i øjeblikket 'Øve vanen' hen over mange uger. Det skyldes, at jeg er begyndt på et online motionsforløb, og nu på 9. uge bliver jeg bare mere og mere glad for det. Fordi jeg har forberedt mig. Jeg har afsat tid, og jeg har gjort det nemt for mig selv ved at indrette en plads, så det ikke skal laves en masse forberedelser for at gå i action.
Hvad er det man siger? Gør noget i 66 dage, så er det blevet en vane. Det tror jeg nu ikke på, for det føles stadig nyt (og spændende), men forhåbentlig sætter det sig så meget på rygmarven, når det ikke er spændende mere, at jeg kan se resultaterne, som så kan få mig til at fortsætte.
Præcis som mindste favoritperson!
Rigtig god weekend!


Smallest favorite person has become a big boy, and at home the bathroom has been altered for his sake and needs. So I have done the same thing here to make everything easier for him.
That has made me think, that when we learn something new, it is good to prepare physically and mentally. Create the possibility to thrive with something new. That counts for any new routines. We have to make it attractive. Not only the result, but also the process. Because learning is a process. A journey you might say - and if the journey is uncomfortable, you are not going to 'travel' anymore.
In my calendar I have written 'Practicing the habit' over several weeks. Because I have started an online exercise program, and now 9 weeks into it, I become more and more comfortable with it. Because I prepared myself. I have made a time slot in the calendar, and I have made it easy on myself by 'furnishing' a space, so I don't have to do a lot of arranging before going into action.
Isn't it 66 days that makes a habit? I don't believe that, because this still feels new (and exciting), but hopefully it will become so much a habit to me, that when I don't think that is exciting anymore, I can see the results, that it will make me go on.
Exactly like the smallest favorite person!
Have a great weekend!

No comments:

Post a Comment