Monday, March 21, 2016

Hvordan man bliver klogere? - Getting Any Wiser?

Når jeg ser tilbage, forstår jeg ikke, at jeg ikke var klogere! Jeg - af alle mennesker - skulle have gjort, som jeg 'prædiker'. Jeg lod min forelskelse for godt håndværk løbe af med mig, og jeg lod massiv markedsføring påvirke mig. Det drejer sig om min Y-stol. Eller den jeg havde en gang, og som nu er afhændet af to grunde:
  1. Fordi jeg sad elendigt i den! Ikke kritik af stolen, men dens udformning og min rygs udformning matchede ikke, og det er væsenligt at sidde godt i alle stole i ens hjem.
  2. Og fordi jeg pludselig følte, at det var ikke var mig. Jeg vil ikke leve i et hjem, der ensidigt er bygget op af 'ikoner'. Jeg synes, at det bliver upersonligt.
Jeg begejstres altid, når jeg ser personligt indrettede hjem, og der er efterhånden ikke meget personlighed i 6 Y-stole omkring et bord. Det ses alle steder. Der er ikke noget galt i det, og det er min mening, men måske kunne det være lidt sjovere at bruge noget, som virkelige betyder noget for en OG som fungerer.

Når man ønsker sig noget, som ligner en økonomisk investering, skal man virkelig tage sig tid til at lave grundige forundersøgelser. Glem alt om indretningsmagasiner. Gå på jagt i stedet. Kig i alle genbrugsbutikker og hjem, der tiltaler. Køb det, du synes er godt. Vi skal ikke indrette udstillingsrum. Vi skal bygge hjem!

Det var en oplevelse, jeg lærte noget af - og tabte lidt penge på! Så jeg tror ikke, at jeg glemmer det!

Smuk, men ikke for mig
Beautifil, but not for me


When I look back, I don't understand, that I wasn't wiser! Me - of all persons - should have walked my talk'. I let my love for good crafts run off with me, and I let a massive marketing campaign effect me. Thismis about my Wishbone-chair. Or the one I once had, which I sold for two reasons:
  1. Because I didn't sit well in it. Not critics of the chair, but it's shape and the shape of my back didn't match, and it is essential to sit well in all of your chairs.
  2. And because I all of a sudden felt, that the chair wasn't 'me'. I don't want to live in a home, which is decorated with 'icons'. I think that it becomes to un-personal.
I always get excited, when I see personal decorated homes, and there isn't much personal touch anymore about 6 Wishbone-chairs around a table. You see it everywhere. Nothing wrong about that, and it is entirely my opinion, but maybe it could be more fun to do something, which really means something for you AND is functioning.

When you want something, which means an economic investment, you really should take your time to make thorough research. Forget everything about decorating magazines. Go hunting instead. Look at all shops, vintage or not, and other real homes, which gives you a good feeling. Buy, what you want. We shouldn't decorate furniture exhibitions. We should build homes!

I learned from that experience - and lost a bit of money! So I don't think, that I will forget that lesson!

No comments:

Post a Comment