Thursday, December 3, 2015

Juleønsker - Christmas Wishes

I dag regner det, og det lærer man at tage med, når ens transportmidler er cykel og ben. 
Men min cykel kørte var tung. Den trængte til at blive pumpet - noget som jeg har udsat i et par dage. Da jeg havde gjort det, tænkte jeg på
  • hvorfor jeg ikke havde gjort det før
  • hvor dumt det er at udsætte at istandsætte ting, som ikke fungerer optimalt
  •  hvor mange ting man ejer, som fungerer, men ikke fungerer godt nok,
  • og hvor irriterende det er
Et strygejern, der drypper, et badeværelsesforhæng, der ikke er pænt mere, et skærebræt, der trænger til udskiftning. 
Nu er et godt tidspunkt nu at ønske sig noget nyt. Så får man noget, der gør dagligdagen lettere (og/eller pænere), og man er også ude over at få ting indenfor dørene, som bare fylder op og kun giver glæde i øjeblikket.
Så ønsk dig noget, du har brug for.


Today it is raining, and that's something you learn to live with, when your way of transport mainly are bicycle and legs. But my bike didn't run smoothly. It needed air in the tires - something I had postponed to do for a couple of days.
That made me think of
  • why I hadn't done it before
  • how stupid it is to postpone maintaining things, which do not function optimally
  • how many things you own, which are functioning, but not functioning well, or needing replacement
  • and how annoying that is
An iron which is dripping, a shower curtain which doesn't look good any more, a cutting board which need replacement.
This is a good time of year for wanting something new. Then you get a present, which makes your everyday life easier (and/or nicer), and you will not have presents, which just takes up space and only give joy in the moment.
Wish for something you really need. 

No comments:

Post a Comment