Monday, December 14, 2015

Den uendelige ønskeliste - The Never Ending Wishlist

Jeg har en uendelig ønskeliste. Ikke sådan, at der står uendeligt mange ting på den. Mere en liste, som kører hele tiden. Hver gang, der er noget, som jeg ønsker mig, skriver jeg det på listen. Eller rettere hver gang jeg 'tror', at der er noget, jeg ønsker mig!
For den har den fantastiske effekt, at når jeg til fødselsdag eller jul og skal fortælle familien, hvad jeg ønsker mig, så tager jeg listen frem - og forbavses! Hvorfor ønskede jeg mig det? - og det? - og det?! Simpelthen fordi jeg så noget, som jeg synes, var en god ide, pænt eller på anden måde forelskede mig i, og så mente jeg, at jeg ønskede mig det. Men ofte er det bare et indfald. En ide om, at denne ting vil gøre mig glad. Og dagen efter er det ikke interessant.
Sådan arbejder reklame og markedsføring! Og det arbejder på selv den mest kølige forbruger. Men ved at skrive ønskerne ned og vente lidt, sparer man mange, mange penge - og meget plads på hylder og i skabe!
Så skriv den uendelige ønskeliste!


I have a never ending wishlist. Not that there are endlessly many wishes on it. But it is a list, which is ongoing. Every time I find something, I want, I write it on the list. Or rather every time I 'think' that there is something I want.
Because it has this fantastic effect, that at my birthday or Christmas, when I am going to tell the family, what I want, I take out the list - and get really surprised! Why did I want this? - and this? - and this? Simply because I saw something, which was cool, nice or something I suddenly fell in love with, and then figured that I wanted. But often it is just a whim. An idea about that this thing would make me happy. But the day after it had no value to me.
That's the way advertising and marketing work. And it works on even the coolest consumer. But by writing your wishes down and waiting for a little while, you will save a lot of money - and a lot of space on shelves and in closets.
So start writing the never ending wishlist!

No comments:

Post a Comment