Thursday, October 1, 2015

Jeg er taknemlig - I am Grateful

Der har ikke været så meget aktivitet her på bloggen de sidste 5 uger. Jeg fik pludselig fik en diagnose, som var lidt lammende. Efter en operation er jeg blevet erklæret rask, og jeg er dybt taknemlig.
Mere end nogen sinde fik jeg bekræftet, at det vigtigste i verden er vores forhold til familie og venner.
Det er ikke vigtigt at eje en de rigtige ting, eller om ens hus og bil er imponerende. Det er vigtigt at være i stand til at tegne i sand med et favoritmenneske!


There hasn't been a lot of activity here on the blog the past 5 weeks. I had a diagnose with something, which is quite paralyzing. After an operation I have been declared well, and I am deeply grateful.
More than ever I was confirmed that the most important thing in the world is our relationship to family and friends.
It is not important to own the right things, or if you house and car are impressive. It is important to be able to draw in sand with one of your favorite persons.

No comments:

Post a Comment