Monday, November 17, 2014

Julebudget - Christmas Budget

Så er det sidste udkald til at lave et julebudget! Det er tid til at sætte sig og beregne, hvad der skal bruges af penge i løbet af december. For det kan blive en dyr måned, hvis man bare 'lader sig rive med'. Så tag et stykke papir og en kalender. Der er sikkert mange julearrangementer, som allerede er skrevet ind, og nogle af dem kunne koste noget. Julekalender til børnene. Nyt tøj til diverse fester. For ikke at tale om julegaver og måske også rejseomkostninger. Mad, bagværk og slik. Sæt det på papir altsammen, og når det chokerende beløb så viser sig, så læg 10% til. Så er det nok realistisk. Derefter er det tid til at begynde at skære alt det væk, som ikke er helt så nødvendigt. Og en sidste ting: Køb ikke noget, du reelt ikke har pengene til. Start ikke næste år med et underskud. Det er ikke alle de dyre ting, der giver en god jul. Det er den gode tid sammen med familie og venner.


Last call for making a Christmas budget! It is time to sit down and calculate the expenses for December. Because it can become an expensive month, if you just let things drift. So take a piece of paper and a calender. There are probably already quite a few events, which you already know will take place, and some of them might not be 'for free'. You might want to make package calenders for the kids (is this only a Danish tradition?). New clothes for different parties. Not to mention presents and maybe travel expenses. Food, baking a lot of cakes and candy. Everything costs. Put all of it in writing, and when the chocking amount reveals itself, then add 10%. Then it probably a realistic amount. Next step is to cut everything which isn't essential. And one more thing: Don't buy anything for which you actually don't have the money. Don't start next year in debts. It is not all the expensive stuff which makes a good Christmas. It is the good time spent with friends and family.

No comments:

Post a Comment