Thursday, November 27, 2014

Black Friday

Handelslivet tager enhver chance til mersalg, og for flere år siden tog den danske detailbranche Black Friday til sig. Min lokalavis er oversvømmet med tilbud. Der er kæmpe rabatter at hente. Men hvordan kan det lade sig gøre? Betaler vi alt for meget på andre tidspunkter, eller sidder der et eller andet underbetalt menneske et sted i verden og laver produkter af dårlig kvalitet? For nogen må jo tjene på det! Vi bliver sanseløse forbrugere!
The commercial community takes every chance to make more sales, and it is several years ago that the Danish retail industry 'adopted' Black Friday. My local newspaper is flooded with bargains. Gigantic discounts are offered. But how does this work? Do they normally overprice things, or is some underpaid person somewhere in the world sitting making stuff of bad quality? Because I am sure that somebody is making money on these actions. We are becoming senseless consumers!

No comments:

Post a Comment