Thursday, October 16, 2014

Life-Work Balance or Making Rich People Richer!

Jeg har nu været min egen boss i 7½ måned, og jeg elsker det. Jeg bliver måske ikke millionær, men det er meget tilfredsstillende. Jeg bestemmer selv min dag og er rigtig god til at skelne mellem arbejde og fritid. Mine behov er helt klart blevet mindre, uden at jeg af den grund føler, at jeg mangler noget. Tværtimod, jeg styrer selv, og jeg behøver ikke at kompensere eller belønne mig selv på anden vis. Den består i at arbejde for mig selv.

Samtidig hører jeg fra venner i gode stillinger, hvor hårdt der er på arbejdsmarkedet. Alt bliver skåret ind til benet, og ved personale-afgang bliver der ikke nødvendigvis ansat nye kolleger. Arbejdet bliver bare fordelt mellem de tilbageværende. Alle bliver mere og mere udpinte. Men hvorfor er der ikke nogen, der siger stop? Det er ikke mange år siden, at fagforbundene kæmpede for indførelse af 37½ times arbejdsuge. Det var åbenbart spildt energi.

Men hvordan er det kommet der til, at vi frivilligt lægger 10 - 15 timer ekstra om ugen på vores arbejdsplads. Eller mere. Er der virkelig så meget belønning i vores arbejde? Hvad får vi ud af at arbejde fra 8 til 18, gå hjem, fodre børn og putte dem, for derefter at sætte os ved computeren igen. Og vi kigger i mailen søndag aften, for at være forberedte til mandag morgen. Hvad er 'the catch'? Anerkendelse? Bonus? Eller bare fordi, at 'det gør de andre'. Er vi ingenting, hvis vi ikke knokler ud over alle grænser hele tiden? Er der ikke mere til livet end det? Er det virkelig indsatsen værd?

Eller halser vi bare blindt rundt og gør meget rige mennesker endnu rigere?!

 På vej sydpå - Going down South

I have now been my own boss for 7½ months, and I love it. I might not become a millionaire, but it is so satisfying. I plan my day, and I am pretty good at defining work and time off. My needs have clearly become smaller, but I don't feel that I am missing out on anything. On the contrary actually. I run the show, and I don't feel the need for compensating for anything, or that I need any 'rewards'. I get that by working for me.

At the same time I hear from friends with good jobs, how hard is has become 'out there'. Companies are making savings, cutting everything to the bone, and when somebody leaves, there are no replacements. The job tasks are being divided between the employees left at the office. Everybody's stretched thin. But why isn't anyone yelling stop? It isn't long ago since the Danish unions fought for the 37 hour work week. What a waste of energy!

So how come that we by our own free will put 10-15 more work hours into the week? Or even more. Is the reward for working really that big? What makes us work from 8 to 18 (6 p.m.), go home, feed the kids and put them to bed, only to start the computer again. And to start the computer Sunday nights to prepare for Monday? What is the catch? Acknowledgement? A bonus? Or just because 'everybody else is doing it'? Are we nobody, if we aren't slaving beyond any limits all the time. Isn't there more to life than that? Is it worth it?

Or are we actually just running around blindly making very rich people even more rich?

No comments:

Post a Comment