Thursday, September 18, 2014

Bog-bytte-dag - Book Exchange Day

Selvom solen vælter ind i dag, er der klare tegn på efterår. Og så bliver det bog-tid! Så nu skal der ryddes op i boghylden. Spørg familie og venner, om I ikke skal lave en bog-bytte-dag. En dag hvor I alle kommer og lægger de bøger, som I ved, at I ikke kommer til at læse igen. Alle vælger så frit, hvad de gerne vil læse, og hvis der er rift om nogle af bøgerne, kan de gå på omgang. På den måde kommer bøgerne til gavn og glæde - som de ikke er, hvis de bare står på en reol og aldrig bliver rørt. De overskydende bøger kan gives til en second hans shop. To fluer med et smæk - nye bøger og en oprydning. God fornøjelse.

En del af de bøger, jeg skal læse i vinter - Part of books I am going to read this winter

Even if the sun is pouring through the windows, there are clear signs of autumn. And then it becomes book time! So start a clean out on the book shelf. Ask family and friends if they will join a book exchange day. A day when everybody comes with the books they know that they never will read again. Put them in a pile and make people choose which ones they want to read, and if some of the books are more attractive than others, you just agree about letting them take turns between you. That way the books give entertainment and pleasure as they should - which they will not, if they are standing on a book shelf and never are touched. The remaining books can go to a second hand shop. Two birds with one stone - new books and a clean out. Have fun.

No comments:

Post a Comment