Monday, August 18, 2014

Gamle Skatte - Old Treasures

Når man rydder ud i sine ting, skal man huske at gemme nogle få ting, der virkelig betyder noget. Ikke bare ting, der er kønne og pynter, men noget der har sand værdi. Jeg kan godt lide, hvis disse ting har en historie, der tilhører min familie. Ikke noget, der bare er købt på et loppemarked, hvilket er af grundene til, at jeg ikke går på loppemarkeder. Det, man køber dér, er andres menneskers minder. Jeg kan også godt lide, hvis de har en funktion. Så jeg vil poste billeder af lidt af disse ting de nærmeste dage.

To lysestager fra mine bedsteforældres sommerhus
Two brass candlesticks from my grandparents' summer cabin

When you clean out in your stuff, you should remember to save a few things, which really mean something. Not something which just is pretty and look nice, but something with true value. I like if these things have a story, which refers to my family. Not just something randomly bought on a flea market, which is one of the reasons why I go to flea markets. What you buy there, is another persons's memories. I also like if they have a function. So I will post photos of these thing in the coming days.

No comments:

Post a Comment