Thursday, July 31, 2014

Gamle kærlighedsbreve - Old Love Letters

Som jeg har nævnt tidligere (1000 gange ca.) er mine familiefotos min vigtigste ejendom. Det bedste, jeg ejer. Men der er noget, der kommer tæt på. Jeg har en korrespondance, der starter i 1913 mellem to familiemedlemmer. Samlingen består fortrinsvis af meget smukke postkort og soldaterkorrespondancekort, og der er mange. De første kort mellem Marie og Robert begynder med 'Ærede frk. Christiansen' og slutter med 'Ærbødigst Robert Johansen'. Senere bliver det til 'Kæreste Marie' og 'Din Robert'. Frk. Christiansen blev fru Johansen, og de var gift i over 45 år, indtil Robert døde.

Hvad er dine mest værdifulde ejendele?

Marie and Robert
 På den lille lap står der 'Tusind Kys' - the ripped of note says 'Thousands of Kisses'

 Glædelig Paaske - Happy Easter
 Ægte hår - Real hair
Roberts breve, da han var soldat - Robert's soldier letters
Dateret 1916 - Dated 1916

As earlier mentioned (approx. 1000 times) my family photos are my most treasured possession. The best thing, I own. But there is something, which comes close. I have a correspondence, which starts in 1913 between to family members. The collection is mostly very beautiful postcards and soldier correspondence cards, and there are many. The first cards between Marie and Robert starts with 'Honourable Miss Christiansen', and ends with Respectfully Robert Johansen'. Later it became 'My Beloved Marie' and 'Your Robert'. Miss Christiansen became Mrs. Johansen, and they were married for more than 40 years, until Robert died.

Which are your most treasured belongings?

No comments:

Post a Comment