Saturday, December 14, 2013

Glædelig forbrugerfest - Merry Consumer Season

Når vi nu allesammen har købt en VIP-spand, Pantella lampen, en Le Creuset gryde, Lyngby vasen, Kongelig porcelæn Mega mussel, Kähler stager, hvad skal vi så have? Og hvor skal vi have alle de ting? Nåh ja, vi kan jo sælge dem på Ebay  ... eller måske ikke, for alle andre prøver også at sælger deres for at købe nyt. En lidt grotest situation, ikke? Hvor gik originaliteten og det personlige touch hen? Og sjovt er Pantella lampen fra 1971 og det kongelige porcelæn startede ca. 1775! Intet nyt under solen!Now that we all have bought a VIP-bucket, the Pantella lamp, a Le Creuset pot, the Lyngby vase, Royal Porcelain Fluted Mega, Kähler candlestick holders, what do we want then? And where are we going to put all these things. Oh yes, of course, we can sell them on Ebay ... or maybe not. Because everybody else are trying to sell their things, too. A bit of grotesque situation, isn't it? Where did the originality and the personal touch go? And it is quite funny that the Pantella lamp is the youngest item from 1971, and the Royal Porcelain goes back to 1775. Nothing new under the sun!

No comments:

Post a Comment