Thursday, October 24, 2013

Vejen til Kokkedal Slot - The road to Kokkedal Castle

Jeg var inviteret til brunch-møde i morges og skulle meget tidligt op. Jeg skulle til Kokkdal Slot, hvor jeg aldrig har været før, så jeg vidste ikke rigtig, hvad der ventede. Men alene gåturen fra toget var fantastisk. Jeg kom lige, da solen brød igennem, og hestene kom på græs. Jeg viser slottet indefra i morgen.

 Solen bryder frem - The Sun breakes through

 Første møde med en af hestene - First meeting with one of the horses

 - og så kom denne skønhed - and then came a beauty


 Kokkedal Slot - Kokkedal Castle

Smukke omgivelser - Beautiful surroundings

I was invited to a brunch meeting this mornings, and had to get up very early. I was going to Kokkedal Castle. I had never been there before, so I didn't know what I should see. But the walk from the train was fantastic. I just arrived, when the sun broke through the clouds, and the horses were put on grass. I will show you some photos from inside the castle tomorrow.


No comments:

Post a Comment