Monday, September 23, 2013

Selvmodsigende? - Contradictory?

Ja, jeg kan godt forstå, at der måske er nogen, der synes, at det er lidt selvmodsigende, når jeg den ene dag skriver om at købe gode ting og den næste skriver om ikke at købe. Men jeg er ikke en snus bedre end alle andre. Jeg kan begejstres over nye ting, eller gamle ting for den sags skyld. Jeg har helt klart alt, hvad jeg behøver, og samtidig kan jeg godt ønske mig nye ting. Men når jeg så ser ting, der er kopier af gamle ting, eller varer der bliver sat ned til det halve i løbet af ingen tid, så får jeg en dårlig smag i munden. Til gengæld bliver jeg imponeret, når der er varemærker, der ikke prostituerer sig selv. Som kører kvalitet og fast prispolitik  uden at vakle. Der er ikke mange af dem tilbage.

Billedet har intet med emnet at gøre - The photo has no relation to the subject
Bare en smuk himmel - Just a beautiful Sky

Yes, I understand if somebody out there think that it is a bit contradictory, when I one day write about buying good stuff and the next write about not buying at all. But I am no better than most people. I get excited about new things, or old things for that matter. I totally have what I need, and still I like new things. But when I see copies of old things, or items which in no time are sold at 50%, I get a bad taste in my mouth. On the other hand I get impressed when brands don't prostitute themselves. Brands which go for quality and a solid price policy without shivering. Not many of those are left.

No comments:

Post a Comment