Monday, April 29, 2013

Attitude

Da min far døde, fandt jeg blandt hans ting et stykke papir, som jeg har gemt, fordi det fortæller mig så meget om, hvor positiv min far var. Han kunne altid se det bedste i situationen:" Man lever kun godt, når man holder op med at ville leve bedre. Det gælder om at nyde det, man har, i stedet for at længes efter det, man måske kunne få. Trangen til at anskaffe sig ting er i virkeligeheden en virus, der tapper sjælen for tilfredshed. Nogen tjener aldrig nok, nogen er aldrig smukke nok, tøjet er aldrig nyt nok, huset aldrig møbleret godt nok, maden aldrig spændende nok. Man kan nå et punkt, hvor den eneste redning er at springe af den rullende trappe og sige: Så er det nok! Nu må jeg klare mig med det, jeg har. Hvad jeg får ud af det, afhænger helt og holdent af mig selv." Så du har bolden! Vil du have mere, eller vil du have det bedre?When my father died, I found a piece of paper among this things. I have kept it because it tells me so much about, how positive my father was. He could always make the best out of a situation: "You only live well, when you stop the desire to live better. It is all about enjoying what you have, instead of longing for what you might be able to get. The need to obtain belongings is really a virus, which drains the soul for contentment. Some people never earns enough, some people are never beautiful enough, the clothes is never quite new enough, the house is never furnished smart enough, the food is never exciting enough. You can get to a point where the only way out is to jump of the roller coaster and say: Enough! Now I have to deal with what I have got. What I get out that is entirely up to me." So the ball is in your courtyard. Do you want more, or do you want to feel better?

No comments:

Post a Comment