Wednesday, March 6, 2013

Bevæbnet til møde med solen - Armed to meet the Sun

Normalt vil jeg ikke reklamere for det ene eller det andet skønhedsprodukt, og det er heller ikke det, jeg gør her. Men jeg vil gerne reklamere for at beskytte huden mod solen. Med indtil flere solskader i ansigt og på kroppen ved jeg, at hud ikke bare er et hylster, man 'opbevarer' kroppen i. Det er en levende mekanisme som bør behandles med omhu. Derfor har jeg været ude og investere i en creme med solfaktor 50%. Jeg har desværre også været nødt til at købe en concealer til at dække de skader, der allerede er sket, og som vender tilbage med større tydelighed for hvert år, når den første solstråle rammer. Det ser godt ud at være solbrændt. Ingen tvivl om det. Men det er så meget bedre at bevare huden sund.
Normally I will not advertise for beauty products, and it is not, what I do now. But I will advertise for protecting the skin against the sun. Having several sun damages in my face and on my body, and I know that my skin is not only a holster to store the body. It is a living mechanism to be treated with care. So I have invested in a sun block 50%. Unfortunately I have also had to buy a concealer to cover the damages, which already have happened and comes back more and more visible every year, when the first sunbeam hits my face. It looks good to be tanned. No doubts. But it is so much better to have healthy skin.

No comments:

Post a Comment