Tuesday, March 20, 2018

Gemmer du minder? - Do You Save Memories?

En af mine venner har familie, der var med til at grundlægge Solvang i Californien i USA. Vi kom til at tale om det forleden, og det var spændende at lytte til. Hun ligger inde med skøder fra den tid og andet papirmateriale, der stammer fra hendes families store gård, som var hendes barndomshjem.

Vi talte om vores familiers historier, og vi kom langt omkring. Som hende har jeg også mine skatte, der går tilbage til de personer i min familie, der oplevede 2. verdenskrig og tiden før. Min Mormor var dameskrædder og havde egen systue. Fra den tid har jeg en af hendes regnskabsbøger, der viser, hvad hun tjente på at sy f.eks. en bryllupskjole. Jeg har også mine bedsteforældres regnskabsbog, hvor der står, hvad forskellige fødevarer og rengøringsmidler kostede den gang. Det er sjovt og lærerigt.

Det er så lang tid siden - og alligevel ikke, for det er mennesker, som min veninde og jeg kan huske, og det er grundlaget for vores liv.

Samtidig fylder ingen af vores minder meget, men de fortæller meget.

Tænk på det, når du gemmer ting som minder. Tænk på hvor belastende de kan være plads- og vægtmæssigt. Fylder de mange flyttekasser, eller fylder de en skotøjsæske? Jeg er så overbevist om, at en skotøjsæske med gemte skatte bliver taget frem oftere end de 5-6 flyttekasser, der står i kælderen eller på loftet.

Minder kan være gode, stor ballast er altid dårlig. Lad ikke de gode minder drukne i mængden.

De omtalte bøger og min mormors salmebog
The books I mentioned, and my Grandmother's hymn book

One of my friends has family, which were some of the founders of Solvang, California, USA. We talked about it the other days, and it was very interesting. She has deeds in her possession from that time and other papers, which are from the big farm here in Denmark, which was her childhood home.

We talked about our family histories, and we came far. Like her I have my treasures, which goes back to the 2nd World War and before that. My Grandmother was a ladies tailor and had her own business. From that time I have her ledger showing how much she got from making a wedding dress and other garments. I also have my grandparents grocery account book, where you can read, what the costs for food and cleaning products were. It is fun and educational.

So long time ago - and not really, because it is all about people, whom my friend and I remember, and they were the foundation of our lives.

At the same time these items don't take up much space, but they tell a lot.

When you save memories, think about how much space they are going to take up. Think about how stressful they will be, if they are big and/or heavy. Do you have several moving boxes filled, or do you have a shoe box? I am so sure, that a shoe box will be taken out a lot more than the 5- 6 moving boxes, you have in the basement or in the attic.

Memories can be good, big ballast is always bad. Don't let the good memories drown in the crowd.

No comments:

Post a Comment