Wednesday, October 19, 2016

Reklamefolk - STOP DET! - Advertisers - STOP IT!

Hvad i alverden har reklamefolk gang i?

Jeg har lige købt æg, og jeg køber økologisk æg. I 'pakken' var der æg i forskellige farver, og Niels og Grethe, som ejer de godt behandlede høns, har lagt en hilsen i, der fortæller alt om hønsene og æggene. Fint nok!

Men måske skulle vi spare lidt på romantikken, for jeg har ikke brug for at få en lille 'rede med 5 æg' - for nu er der jo kun 5 æg og ikke 6 æg i pakken til nogenlunde samme pris. Jeg er da glad for at vide, at æggene er lagt under gode forhold, men fri mig for mere skrald i min skraldespand!

Er tiden inde ikke til, at vi får vores dagligvarer indpakket i så lidt som muligt? Og så samvittighedsfuldt som muligt?

Så hvad i alverden sker der med den gang 'redefyld', som I har puttet i? Er det meningen, at jeg skal blive blød om hjertet, når jeg pakker mine æg ud og udbryde: "Nååååh, hvor sødt!"

Eller pjækkede I fra timen, hvor der blev fortalt om, at vi producerer alt for meget skrald i verden allerede? Der er mildest talt ikke brug for, at I pådutter os mere.

Historiefortælling er fint, men hvis I virkelig vil imponere, så find emballageformer - hvis det er absolut nødvendigt med emballage - der ikke giver forbrugerne mere at smide ud, og når det er nødvendigt med emballager, at vi så kan smide ud med - om ikke god - så med bedre samvittighed!

Opfind noget af den slags, og så bliver jeg imponeret! Og vil jeg sprede beskeden! Men lige nu ved jeg ikke, om jeg skal grine eller græde!


What on earth are advertisers thinking of?

I have just bought eggs, and I buy organic eggs. In the 'package' was eggs in different colors, and Niels and Grethe, who owns the chickens, which are very well treated, have put in a small note telling all about the chickens and the eggs. All good!

But maybe we should save the romance a little, because I don't need a little 'nest with 5 eggs' - because now there are only 5 eggs and not 6 as usual, at more os less the same price. I have happy to know that the eggs are produced under nice conditions, but please spare me for the extra trash in my trash bin!

Isn't it time that we get our everyday groceries wrapped as little as possible? With as much environmental conscience as possible?

So what on earth is happening with the nest filling, which you have added to my eggs? Am I supposed to unwrap my eggs and burst out: "Aaaaawwwhhh! How sweet!".

Or did you just ship the class, where the teacher told about, that we already are producing way too much trash in the world? We don't need you to force more of that into our lives!

Story telling is fine, but if you really want to impress, then invent wrapping - if at all necessary - which doesn't give us more to toss, and when it is necessary then give us packaging, which can be disposed of with - if not with good conscience - then at least with better conscience.

Invent something like that, and then I will get impressed! And I will tell about it! But right now I don't know, if I should laugh or cry!

No comments:

Post a Comment