Friday, October 28, 2016

Før julemåneden tager magten - Before Christmas takes the Power

Nu bliver jeg lige så ulidelig som reklamefolkene - men udelukkende for at undgå at blive løbet over ende af travlheden i December.

Fordi en af mine tidligere blogposts fik mig til at tænke på, at før jul skal man starte med en pause. Starte med at tænke over, hvordan den ideelle jul ser ud i ens hoved. Tænk derefter på, hvor meget eller hvor lidt den ligner den jul, som man havde sidste år. Find ud af, hvad der kan gøres bedre.

Man kan også begynde at gennemse julepynten. Hent kassen/kasserne frem og se, om du skal ændre noget, sælge noget, reparere noget, købe pærer til juletræskæderne o.s.v. Man kan ved sammen lejlighed se, om der er gavepapir, gavekort, julekort og andet til overs fra foregående år, som kan bruges i år. Så skal der købes det mindre. Brug det du har.

Hvis noget af julepynten trænger til at blive skiftet ud, så planlæg en familietur med sandwiches og varm kakao på termoflasken senere på måneden og saml skønne naturting sammen, der kan laves til smuk julepynt. Det kan være dekorative grene, som kan pyntes, eller noget man kan binde kranse af. Det kan små børn også være med til.

Når sæsonen er ovre, er pynten let at komme af med, frem for noget som man har investeret (ofte mange) penge i, og som er 'umoderne' næste år. Og det tager ikke plads op i julekasserne i et helt år.

Tal med alle i familien om, hvad de hver især synes, er det absolut bedste ved julen (ud over gaverne).Ting de gerne vil gøre mere af i år og planlæg i forvejen, hvad der er mulighed at gøre.

Det, der kan gøre julen bedre, er ikke nødvendigvis noget, som man behøver at købe sig til.
Now I am getting just as unbearable as all the Christmas advertisements - but only to prevent to get run over by the bustle of December.

Because one of my previous blog post made me think, that before Christmas you should start with a break. Start thinking about, how the ideal Christmas looks like in your head. And then think about how much or how little it looked like the Christmas last year. Find out, what can be done better.

You can also begin to go through the Christmas decorations and the ornaments. Get the box/the boxes and see, if anything should be replaced, repaired, if you have to buy new light bulbs etc. Going though the boxes you can also see, if you have left over paper, greeting cards and other things from last year. Then you have to invest less this year. Use what you have got.

If some of the decorations need replacements, then plan a family trip with sandwiches and hot cocoa in the thermo bottles later in the month to pick up things from nature, which can be made into Christmas decorations. It could be material for wreaths, which you can decorate, or beautiful branches. Smal children can easily join in on this.

Afterwards the decorations are easy to get rid of, in opposition to something which you have invested (a lot of) money in, and isn't 'in' next year. And there will be nothing left to take up space in the Christmas boxes for the next year.

Talk with everybody about, what they think are the ultimate best things about Christmas (apart from presents). Things they want to do more of this year and plan ahead to see, what is possible to do.

The things, which makes Christmas better, might not be something, which you have to buy.

No comments:

Post a Comment