Monday, October 31, 2016

3 for 2's pris - 3 for the price of 2

En af mine gryder boblede up i bunden. Det har jeg ikke oplevet før, men det var også en temmelig gammel gryde, så det var vel tid til en ny.

Så jeg gik på grydejagt. Det skulle være en all-round stålgryde i mellemstørrelse uden teflon eller andet mistænkeligt. Det kunne da ikke være så svært. Eller det var, hvad jeg troede.

Da jeg endelig havde besluttet mig for en gryde, viste ekspedienten mig et tilbud. Det viste sig, at jeg kunne få 3 gryder for en fjerdedel mere end min ene gryde kostede, og det er da fristende, for man får jo 'mere' for pengene.

Men det 'mere' er også ofte noget, man ikke har behov for!

Jeg har allerede de gryder, jeg behøver, og nu valgte jeg at købe en topkvalitet-gryde, og selvom beløbet var højt i forhold til tilbudet, sparede jeg alligevel den omtalte fjerdedel - og så er jeg heller ikke blevet ejer af 2 gryder, der ikke bliver brugt og bare står og fylder op.

Så ved at vælge den 'dyre' løsning slap jeg alligevel med betale mindre og undgik samtidig at få noget unødvendigt med hjem.

Et godt tilbud er måske ikke altid et godt tilbud, hvis man kigger på det fra alle vinkler.


Den gamle gryde - The old pot

- og den nye, hvis nogen skulle være i tvivl.
and the new one, if anyone should be in any doubts.

One of my pots bobbled up in the bottom. I haven't experienced that before, but it was quite an old pot, so I guess that it was time for a new one.

So I went pot-hunting. It should be a stainless steel all-round pot, medium size without teflon or other suspicious stuff. That couldn't be so hard. Or at least that was what I thought.

When I finally decided for a specific pot, the shop guy showed me an offer. I could actually get 3 pots by paying only the forth part more than the price of my pot! And that is really tempting, because you get 'more' for your money.

But this 'more' is also something, that you don't need.

I already have the pots, I need, and I chose to buy the top quality pot, and even though the price was high compared to the offer, I still saved the extra forth of the amount to pay for the 3 pots - and I didn't become the owner of 2 pots, which aren't being used and just take up cabinet space.

So by choosing the 'expensive' solution I paid less and avoided taking home something, which wasn't necessary.

A good offer might not always be a good offer, if you look at it from all angles.

No comments:

Post a Comment